Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge med flest melkeroboter

Stikker oss ut i Norden

Ja, vi elsker: Norge og Island er de to landene i Norden med høyest andel av melkeproduksjonen på melkerobot.
Ja, vi elsker: Norge og Island er de to landene i Norden med høyest andel av melkeproduksjonen på melkerobot.

I Norge og på Island melkes nå mer enn 60 prosent av melka av en melkerobot, mens samme tall i Danmark ikke er høyere enn 25 prosent, viser ny undersøkelse.

Om vi ser bort fra Danmark er melkeroboten på frammarsj i Norden, viser en undersøkelse utarbeidet av NMSMt, en nordisk sammenslutning av aktører som jobber for bedre melkekvalitet der blant annet Tine er med.

Målt i andelen av melk som leveres fra besetninger med melkerobot er det Norge og Island som leder an der mer enn 60 prosent av melka kommer fra besetninger med melkerobot. I Finland kommer 46 prosent av melka fra fjøs med melkerobot, i Sverige er det 43 prosent, mens Danmark havner lavest på 25 prosent.

Dataene ble samlet inn i 2020 og i de fem nordiske landene ble det veid inn 12,3 milliarder kilo melk totalt sett, hvorav 38 prosent kom fra besetninger med melkerobot.

De første dataene på robotmelking i Norden ble samlet inn i 1996 og fram til 2008 var det en jevn vekst i antallet gårder med melkerobot. Etter den tid har veksten stagnert Danmark, og i de senere år har faktisk andelen gått noe ned.

I Norge er trenden motsatt, her vokser andelen gårder med melkerobot hele tiden og ved inngangen av 2020 var det melkerobot på 2500 gårder i Norge. Samme tall i Danmark er 654 gårder.

Neste artikkel

Lely stopper salg i Russland