Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norgesfôr skal måle metanutslipp ved ulike kraftfôrtyper

Installerer spesiell kraftfôrautomat på Tomb

Norgesfôr, med utviklingssjef Gisken Trøan i spissen, har installert spesielle kraftfôrautomater i fjøset på Tomb for å finne ut hvordan metanutslippet fra kyr endres med ulike kraftfôrregimer. Foto: Norgesfôr

På landbruksskolen på Tomb skal Norgesfôr måle hvor mye metan de 55 melkekyrne slipper ut når de fôres med ulike typer kraftfôr.

Metanproduksjonen måles over lengre tid og det gjøres en rekke registreringer på fôr, fôropptak, melk og helsedata.

– Metanutslipp er et stort energitap for kua. Ved å redusere metanutslippet får kua mer tilgjengelig energi som den kan bruke til å produsere melk, forklarer utviklingssjef for drøvtyggerfôr i Norgesfôr, Gisken Trøan.

Norske tilstander

Annonse

Utviklingssjefen forteller at det finnes flere ulike produkter på markedet som kan redusere metanutslipp fra drøvtyggere, men at dokumentasjonen på disse produktene er basert på utenlandske studier.

– I Norge har vi hovedsakelig NRF kyr og en annen fôrrasjon enn i resten av verden. Norgesfôr ønsker derfor å dokumentere effektene av sine kraftfôr under norske forhold, sier Trøan.

Pålitelig system

Systemet som er installert på Tomb heter GreenFeed.

Det er en kraftfôrautomat som måler metan i pusten fra kyrne samtidig som de spiser kraftfôr. Ut fra gjentatte målinger hver dag beregnes daglig metanutslipp fra hver ku. GreenFeedsystemet er vist å være en pålitelige metodene for å måle metanutslipp fra drøvtyggere, samtidig som det lar kua være i sine naturlige omgivelser både i fjøset og på beite.

Kraftfôrautomaten GreenFeed måler metan i pusten til kyrne samtidig som de spiser kraftfôr. Foto: Norgesfôr

Neste artikkel

Presisjonstildeling av mineraler