Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske griser får samme farrase

Enige om felles satsing på duroc.

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS satser sammen på duroc som farrase i . Foto: Norsvin.

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge. Samarbeidet har vært diskutert i lang tid og avtalen har virkning fra 1.september 2017.

SVÆRT FORNØYDE

Duroc

Duroc kommer inn på farsiden hos slaktegrisen og avles som ren farrase. I avlsmålet hos Duroc er produksjon (fôrforbruk og tilvekst) og slaktekvalitet prioriterte egenskaper. Norsk duroc avles også for en rekke kjøttkvalitetsegenskaper for å sikre et sluttprodukt av god kvalitet.

- Det er en gledens dag for oss som har arbeidet med duroc i mange år, samt en anerkjennelse av det etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og et sterkt og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner. Sett i lys av det er det en naturlig utvikling, og på alle måter mest rasjonelt, at det norske svinemiljøet nå satser sammen på å skape verdens beste durocpopulasjon, sier visekonsernsjef i Nortura Hans Thorn Wittussen.

BLI ENDA BEDRE

Nortura har siden 1990 brukt duroc som farrase i sin trerasekrysning, i et tett samarbeid med Norsvin, som har utført avlsarbeidet.

- Framover vil duroc som farrase utvikles ytterligere, spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent, men også for industri og forbruker ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet, nasjonalt og internasjonalt, sier Adm. dir i Norsvin Olav Eik-Nes.

Les også: Norsvin Alfa skal huse 300 råner.

INN- OG UTLAND

Annonse

Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 % og Norsvin 15 %, mens Fatland (10 %), Furuseth (3 %) og Midt-Norge Slakteri (2 %) skal ha de resterende eierandelene.

- Det har vært viktig å bidra til å sikre en sterk og trygg satsning på en samlet tredjerasekrysning med basis i Norge. Sammen skal vi videreutvikle en god gris for norske svineprodusenter, men også for et internasjonalt marked. Vi anser det som svært viktig at vi har en solid plattform for norsk svineavl, og denne satsningen bidrar helt klart til det, sier Leif Malvin Knutsen, talsmann for KLF-slakteriene.

LES OGSÅ: Geno søker karantenefjøs.

LES OGSÅ: Generasjoner med avlsarbeid.

Neste artikkel

Første råner CT-scannet i Canada