Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske kyr trives, og er tillitsfulle

I prosjektet Kutrivsel, har forskerne sett på forholdet mellom kyr og mennesker i norske fjøs.

KOS: Norske kyr er vennlige og sosiale, noe som tyder på at de har det godt.
KOS: Norske kyr er vennlige og sosiale, noe som tyder på at de har det godt.

Å teste forholdet mellom kyr og mennesker kan gi en god pekepinn på hvordan det står til med velferden i et fjøs, skriver Tine i en pressemelding om forskningsprosjektet Kutrivsel. Prosjektet har som mål å kartlegge dyrevelferden i norske fjøs, og gjennom fjoråret besøkte forskerne 160 fjøs fra Trøndelag og sørover.

Der målte de dyrevelferd ved hjelp av EU-protokollen Welfare Quality, som skal være en objektiv vurderingsmetode bestående av 27 velferdsparametre.

Annonse

Et av disse parametrene handler om hvor tillitsfulle dyra er overfor mennesker, noe forskerne har testet ved å se hvor nært de kan komme mulen på kua før den trekker seg unna. Av 5600 kyr kom forskerne mellom 0 og 50 centimeter fra 94 prosent av kyrne, før de trakk seg unna, og 59 prosent fikk de ta på mulen. Kun fem prosent trakk seg unna før forskerne var 60 til 100 centimeter fra dem, og mindre enn en prosent holdt dem på mer enn en meters avstand.

Resultatene er svært gode - Kyr i Norge viser seg å være rolige, tillitsfulle, vennlige og komfortable rundt mennesker, skriver Tine.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke