Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsvin får 6,3 mill til frysing av griseembryoer

Landbruksdirektoratet har delt 59 millionar kroner på ni ulike prosjekter.

EMBRYO: Bildet viser fargede embryo utviklet fra en eggcelle befruktet in vitro, dvs på laboratoriet. Embryoene består på dette stadiet av mange celler, og kalles en blastocyst. Foto: Norsvin
EMBRYO: Bildet viser fargede embryo utviklet fra en eggcelle befruktet in vitro, dvs på laboratoriet. Embryoene består på dette stadiet av mange celler, og kalles en blastocyst. Foto: Norsvin

Et av de ni prosjektene som har fått støtte er Norsvin sin banebrytende forskning på embryooverføring hos gris. Det korte navnet på prosjektet er VitriPig, mens det fulle navnet er «Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology». Forskningen skjer i NMBU, INN og Wageningen University i Nederland.

– I VitriPig skal Norsvin skal jobbe med vitrifisering av embryo; en veldig rask frysingsmetode som må brukes for griseembryoer, forklarer Reina Jochems, som er forsker og prosjektleder i Norsvin.

I 2022 TOK HUN DOKTORGRAD på embryooverføring hos gris, og har ledet arbeidet med utvikling av prosedyrer for embryooverføring, samt etablering av et eget embryolaboratorium, fra starten av.

– Da vi startet med embryoforskningen i 2018, var dette et helt nytt forskningsfelt i Norsvin. Vi fikk en god start, med to innvilgede prosjekt fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, der vi fikk med oss gode samarbeidspartnere i inn- og utland, forteller Jochems i en pressemelding fra Norsvin.

FORSKER: Reina Jochems er forsker i Norsvin og prosjektleder på det nye forskningsprosjektet VitriPig, hvor avlsselskapet jobber med teknikker for frysing av griseembryoer. Foto: Norsvin
FORSKER: Reina Jochems er forsker i Norsvin og prosjektleder på det nye forskningsprosjektet VitriPig, hvor avlsselskapet jobber med teknikker for frysing av griseembryoer. Foto: Norsvin

EMBRYOOVERFØRING ER MER komplisert å utføre på griss enn for eksempel på storfe.

– I motsetning til primater (mennesker og aper) har dyrene ikke bare en enkel livmor med høyre og venstre eggledere som munner rett ut i livmora. Husdyra, som ku og purke, har to lange, rørformede partier (livmorhorn), som ligger mellom egglederne og selve livmoren, forklarer hun.

– Hos purka er livmorhornene spesielt lange; det gir plass til mange fostre, men det kompliserer metodene når det er snakk om kunstig befruktning og ikke minst embryooverføring.

Annonse

MÅLET MED PROSJEKTET ER Å utvikle en metode som gjør embryooverføringer hos gris vellykka og kostnadseffektivt i en større skala, og at teknikken kan brukes som en del av det fremtidige avlsarbeidet på gris i Norge. Det forklarer Elik Grindflek, som er forskningssjef i Nordsvin SA.

– Å finne gode teknikker for frysing av embryo er et viktig ledd i dette arbeidet, sier hun.

FORSKNINGSLEDER: Elik Grindflek er forskningsleder i Norsvin. Foto: Norsvin
FORSKNINGSLEDER: Elik Grindflek er forskningsleder i Norsvin. Foto: Norsvin

Gjennom salg av embryo vil Norsvin og det internasjonale selskapet Topigs Norsvin kunne tilby sitt høykvalitets genetiske materiale til nye markeder, på en måte som gir en sikrere helsestatus enn ved livdyrtransport.

FORSKNINGSSJEFEN MENER embryooverføring vil være et positivt bidrag for dyrevelferd, biosikkerhet og klima.

– Vi vil redusere behovet for transport av dyr. Særlig når det kommer til eksport vil embryooverføring gi en bedre distribusjon av Norsvins genetiske produkter, sier Grindflek.

Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri som har tildelt midlene, hvorav 6,3 mill går til Norsvins prosjekt. Prosjektene som får støtte skal «bidra til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele verdikjeden i landbruket».

STØTTE: Norsvin har fått 6,3 millioner kroner i støtte til prosjektet VitriPig. Foto: Norsvin
STØTTE: Norsvin har fått 6,3 millioner kroner i støtte til prosjektet VitriPig. Foto: Norsvin

Det er styrene for Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som har tildelt mdlene, og prosjektene dekker hele verdikjeden. Totalt er det innvilget 58,9 millioner kroner for hele prosjektperioden, hvorav 20,5 millioner skal ut i 2023.

Neste artikkel

Svineproduksjonen i Polen halvert på tre år