Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsvin og Geno: Genredigerte produkter bør merkes med positive konsekvenser

Norge kan ikke ha en genteknologilov som medfører konkurranseulemper i forhold til EU og andre vestlige land, mener avlsorganisasjonene.

Både Norsvin og Geno er opptatt av at det norske regelverket ikke må svekke deres konkurransefordel i forhold til landene de konkurrerer med. Foto: Shutterstock.

Bioteknologirådets frist for innspill til ny genteknologilov gikk nylig ut og Norsvin og Geno er blant de mange organisasjonene og selskapene som har levert høringsuttalelse.

Avlsorganisasjonene gjør det klart at de mener Norge trenger et lovverk som gir mulighet til å ta i bruk nye teknologier på en trygg måte.

– Dette er viktig for å kunne videreutvikle konkurransedyktige avlsopplegg der også helse, fruktbarhet og egenskaper som er viktige for dyrevelferd inkluderes. Hvis Norge får et regelverk som stiller vesentlig andre krav enn EU og andre vestlige land, vil dette kunne medøre betydelige konkurranseulemper for både avlsorganisasjonene og for norsk landbruk, skriver organisasjonene i sin høringsuttalelse.

BØR MERKES MED FORDELER

Bioteknologirådet har blant annet ønsket innspill på hvordan eventuelle genredigerte produkter bør merkes, og de norske husdyravlsorganisasjonene trekker fram at det bør lages en merkeordning som informerer kunden om eventuelle positive effekter på miljø, helse og bærekraft.

Annonse

GE HELLER ENN GMO

De bruker genredigert oppdrettslaks som eksempel.

– CRISPR-indusert sterilitet i oppdrettslaks kan for eksempel løse mange av problemene forårsaket av rømt oppdrettslaks. Genredigering kan også bidra til bedre fôrutnytting eller til utnytting av nye og bærekraftige fôrråstoffer, noe som vil kunne ha en positiv effekt på global bærekraft. Dette bør kunden informeres om, skriver Geno og Norsvin i sitt felles innspill.

Organisasjonene mener videre at det tydelig bør skilles mellom genmodifisering og genredigering og at genredigerte organismer bør merkes «GE» snarere enn GMO.

Neste artikkel

Presisjonstildeling av mineraler