Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura hever prisen på sau

Lam slaktet før og etter det største leveringsrushet blir betalt med en krone mer enn opprinnelige pris.

STIMULERER: Levering av sau og ungsau i ukene 31 til 35 og 42 til 45 gir en til tre kroner bedre betalt enn opprinnelig oppgitt.
STIMULERER: Levering av sau og ungsau i ukene 31 til 35 og 42 til 45 gir en til tre kroner bedre betalt enn opprinnelig oppgitt.

På grunn av behov for mer sauekjøtt, og for å styre saueslaktinga utenom den mest hektiske slaktesesongen for lam, øker Nortura effektivitetstilskuddet for sau før og etter lammerushet. Det vil si at du nå kan få betalt en til tre kroner mer for sau og ung sau levert i ukene 31 til 35 og 42 til 45. Vedtaket har tilbakevirkende kraft, så de som allerede har levert sau i disse ukene vil få etterbetalt, melder Nortura.

For sau og ung sau i klasse R, vil du dermed få betalt 22 kroner per kilo i disse periodene, ifølge Norturas oppdaterte tabell. Det er inkludert både grunntilskudd og effektivitetstillegg.

Annonse

Samtidig gikk avregningsprisen på lam ned med 0,50 kroner fra mandag 23. august, og vil gå ned med ytterligere en krone 30. august. Deretter reduseres prisen gradvis utover høsten.

Neste artikkel

Mer infeksjoner i moderne fjøs