Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura øker prisforskjellen mellom slakteklassene på storfe

Fra 2.juli blir det mer lønnsomt å produsere kjøttfulle storfeslakt

Med jevne mellomrom gjennomfører Nortura en økonomisk analyse for å sikre at det er best mulig samsvar mellom betalingen for kjøtt i ulike slakteklasser og den prisen man oppnår i markedet på de ulike stykningsdelene.

Endringene i fetttrekk som kom for noen år siden, kom som et resultat av en slik gjennomgang.

Prisen på biff har økt mer enn kjøttdeigprisen

Nå har Nortura foretatt en tilsvarende analyse med hensyn til differensiering mellom ulike slakteklasser.

Konklusjonen er at differensieringen mellom slakteklassene må økes.

Den viktigste årsaken til dette er at verdiene av de edle stykningsdelene ( biffer og fileter) har økt betydelig mer enn sorteringer ( råstoff til f.eks kjøttdeig).

Annonse

Oversikt over prisendringene kan du se her.

Lite å tjene på bein

På et storfeslakt er det også ca. 20 prosent bein. Verdien på disse og andre mindreverdige produkter har samme eller lavere verdi enn for få år siden.

Konsekvensen av dette er at den relative verdien på kjøttfulle slakt øker, mens verdien på mindre kjøttfulle slakt reduseres.

Prisendringene skjer fra 2.juli. Selv om det blir til dels store endringer vil dette i liten grad påvirke den gjennomsnittlige engrosprisen, skriver Nortura.

Neste artikkel

Tvillingboom hos simmental-avler