Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura sender all Østlandsgris til Tønsberg

Styret i Nortura har besluttet at all gris produsert på Østlandet skal sendes til Nortura Tønsberg for slakting. Vedtaket er et ledd i en plan som skal spare selskapet for opptil 400 millioner kroner i året.

Fra sommeren 2022 skal slaktelinja for svin på Rudshøgda legges ned og nytt moderne anlegg bygges opp i Tønsberg. Foto: Nortura/Gunnar Klingwall
Fra sommeren 2022 skal slaktelinja for svin på Rudshøgda legges ned og nytt moderne anlegg bygges opp i Tønsberg. Foto: Nortura/Gunnar Klingwall

I dag slakter Nortura gris fra Østlandet både på Rudshøgda og i Tønsberg, men fra august 2022 skal dette samkjøres på Norturas slakteanlegg i Tønsberg. Da skal ny og moderne slaktelinje for gris stå klar, mens anlegget på Rudshøgda skal prioriteres til storfe og småfe, skriver Nortura i en pressemelding.

BAKGRUNNEN FOR ENDRINGEN er at det uansett var behov for oppgradering på de to slaktelinjene, samtidig som kapasiteten ved begge var langt høyere enn behovet. Derfor besluttet Nortura at det var mest hensiktsmessig og økonomisk å samle all svineslakt fra de to slakteriene i Tønsberg. Vedtaket er dessuten et ledd i Norturas industriutviklingsplan, som gjennom modernisering og effektivisering skal øke lønnsomheten til selskapet med inntil 400 millioner kroner årlig.

REISETID: For de fleste griser i Innlandet vil transporttiden være på under fem timer. Foto: Ådne Aadnesen
REISETID: For de fleste griser i Innlandet vil transporttiden være på under fem timer. Foto: Ådne Aadnesen
Annonse

FLYTTINGEN VIL MEDFØRE at griser fra Innlandet får økt transporttid til slakteriet. For 90 prosent av besetningene vil transporttiden, inkludert av- og pålessing, være på under fem timer, men tre produsenter befinner seg i en sånn avstand at grisene må fraktes over sju timer for å komme fram. For disse tre vil det være mulig å sende dyra til andre anlegg som ligger nærmere, skriver Nortura. De anser uansett ikke transporttiden som avgjørende for dyrevelferden for gris, såfremt dyrebilen har god plass og ventilasjon, veikvaliteten er god, og sjåføren kjører hensynfullt.

FRAM TIL den nye slaktelinja i Tønsberg står klar sommeren 2022, skal grisen på Innlandet slaktes på Rudshøda.

Neste artikkel

Effektiviserte opptil 23 prosent på Rudshøgda