Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nullutslipp og mer bærekraftig storfekjøtt

Nortura og Mære Landbruksskole går sammen.

STORE MÅL: Samarbeidet legger FNs rammeverk og bærekraftmål til grunn i arbeidet med å utvikle et mer bærekraftig norsk storfekjøtt. Foto: Marit Glærum.
STORE MÅL: Samarbeidet legger FNs rammeverk og bærekraftmål til grunn i arbeidet med å utvikle et mer bærekraftig norsk storfekjøtt. Foto: Marit Glærum.

Nortura, Steinkjer Kommune, Mære Landbruksskole og forskningsmiljøene i Steinkjer har i lengre tid hatt en dialog, som nå har endt opp med en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere fremtidens modell for storfeproduksjon.

Visjonene er store, partene skal i følge dem selv sette forskningen på bærekraftig landbruk ut i praksis, med mål om å etablere en ny og mer bærekraftig produksjonsmodell for storfe i Norge. Resultatene skal komme alle bønder og samfunnet til gode, og sette de landbruksfaglige kompetansemiljøene i Innherred og Steinkjer på kartet internasjonalt. Mære Landbruksskole har fra før et mål om å etablere landets, og en av verdens første, nullutslippsgårder.

På Norturas medlemssider kan vi lese at ordfører i Steinkjer Anne Berit Lein sier følgende:

– Det er strålende at Nortura nå går inn som tung industripartner i forskningen som pågår og skal utvikles framover innenfor klima og bærekraft ved Mære landbruksskole. Et sterkt regionalt og nasjonalt kompetanse- og forskningsmiljø er med på laget. Dette er nasjonalt og internasjonalt meget spennende. Dette viser at de satsningene som er gjort ved Mære innenfor bærekraftig landbruk, klima og energi, i samspill med kompetansemiljøene ved InnoCamp koblet også mot blå kompetansemiljøer, har vært riktig. 20 FOU-prosjekter går allerede ved Mære. Vi har samarbeidet mye med Nortura om utviklingsprosjekter det siste året, det er flott å kunne presentere deler av dette nå.

Prosjektet startet opp sist uke og er nå i gang med å identifisere tiltak som kan redusere metandannelsen fra kuas fordøyelse ved bruk av alternative norske fôrråvarer som tang og tare.

– Det vurderes også utprøving av ulike former for fôrtilsetninger, som biokull, som skal hemme utslipp av metan fra fordøyelsen, skriver de.

Neste artikkel

Slik blir engrosprisen neste halvår