Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny merkeordning for grasfôra dyr

Debio har nylig lansert en ny merkeordning for kjøtt- og melkeproduksjon der storfe, sau og geit har levd på 90 til 100 prosent norsk grâsfor.

DRØVTYGGERE: Storfe, sau og geit som som har mer enn 90 prosent gras på menyen kan bruke Grasbasert-merket.
DRØVTYGGERE: Storfe, sau og geit som som har mer enn 90 prosent gras på menyen kan bruke Grasbasert-merket.

Embrik Rudningen er den første som er godkjent til å bruke Grasbasert-merket. Det skriver Debio i en pressemelding.

- Det er selvfølgelig spennende å være den første! Jeg håper at dette kan innebære en dreining i norsk landbruk hvor drøvtyggere kan spise mer gras og at vi bruker de grasressursene vi har så mye av her i landet, uttaler Rudningen i pressemeldingen fra Debio.

Tre har fått godkjenning

Grasbasert-merket garanterer at kjøttet og melka kommer fra norske gårder hvor dyra går på beite hele sommeren, og i all hovedsak spiser gras og grovfôr hele året. I dag har tre virksomheter fått godkjenning og flere venter på revisjonsbesøk fra Debio. Rudningen er styremedlem i Debio og sier for ham var det naturlig å bli med i ordningen når den kom på plass. Han forteller videre at hans besetning spiser 99,7 % gras.

- Målet er naturligvis 100 %. Selv om jeg og mine kunder har et godt tillitsforhold, gir dette, som økosertifiseringen, både meg og kundene en ekstra trygghet i at påstanden om at fôret er kontrollert og dokumentert av en uavhengig tredjepart, sier Rudningen.

- Forbrukerne etterspør

Annonse

Merkeordningen har lenge vært diskutert i bransjen, men det var ikke før i 2020 det ble avgjort at Debio skulle sette planene ut i live.

- Markedsundersøkelser viser at det er mange bønder som har stor oppmerksomhet på bruk av gras- og grovfôr, og at mange forbrukere etterspør denne typen bærekraftige produkter i butikken. En merkeordning gjør det enklere for forbrukerne å finne frem til produktene, sier daglig leder i Debio, Ole Petter F. Bernhus.

- Bruk av beiteressursene i Norge reduserer behovet for import av kraftfôr, vedlikeholder kulturlandskap, artsmangfold, lokale arbeidsplasser og gir produkter av høy kvalitet i tillegg til økt trivsel for dyra. Vi presenteres ofte et bilde av et norsk landbruk hvor dyra er ute på beitene hele tiden, men dette er langt fra sannheten. I realiteten består mye av dietten fra importert kraftfôr, gjerne laget av soya, kommenterer Bernhus.

BEITE: For å bli med i ordningen må dyra også beite ute hele vekstsesongen.
BEITE: For å bli med i ordningen må dyra også beite ute hele vekstsesongen.

Beiter i hele vekstsesongen

Debios merkeordning er en tredjepartssertifisert bekreftelse på at bøndene fôrer beitedyra sine med 90 til 100 % norsk grasfôr og at dyrene beiter ute hele vekstsesongen.

- Ordningen er en pilot med oppstart i 2022 som i første omgang er for bønder som allerede produserer økologisk. Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark samarbeider med Debio, og tilbyr ordningen også for virksomheter som ikke har en økogodkjenning. Etter at piloten er gjennomført vil vi se om vi kan utvikle ordningen videre til å gjelde hele landbruket, avslutter Bernhus.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det store gjødselsamarbeidet