Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny modell for okseeierskap

Tyr vil tydeliggjøre at avlsarbeidet er et samvirke ved å eie alle okser som skal til fenotypetest.

MÅ SELGE: Nå kan du ikke lenger eie oksekalven som er valgt ut til fenotypetest på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang
MÅ SELGE: Nå kan du ikke lenger eie oksekalven som er valgt ut til fenotypetest på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang

Hittil har det vært mulig for oppdrettere av okser som er tatt ut til fenotypetest, å eie dyra selv. Nå vil imidlertid Tyr kjøpe opp alle oksene, for å sikre større fleksibilitet i avlsarbeidet, og bygge opp under samvirkemodellen, skriver Tyr i en pressemelding.

Modellen legger opp til at oppdretter får en grunnpris for oksekalven, som er differensiert etter lette og tunge raser etter slakteverdi. Grunnprisen på lett rase ligger på 30 000 kroner, mens den er på 36 000 kroner for oksekalver av tung rase. Deretter vil selger kunne få utbetalt bonuser, avhengig av hvordan oksen brukes videre. For auksjonegodkjente okser betales det en bonus på 5000 kroner, eller 6000 kroner dersom oppdretter driver godkjent aktiv avlsbesetning. Hvis oksen kvalifiseres som seminokse, får oppdretter ytterligere 5000 kroner, og det er også en engangsutbetaling på 5000 kroner for okser som blir elite- eller bruksokse. Som i dag videreføres bonus for semin av eliteokser, på kroner 50,- per dose.

Neste artikkel

Benkeforslag veltet valgkomiteens innstilling to ganger