Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny parasittbrosjyre

Foto: Skjermdump
Foto: Skjermdump

Helsetjenesten for sau har laget en ny brosjyre med anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau.

– Riktig parasitthåndtering har stor betydning for å oppnå god helse og velferd i saueholdet, og for å opprettholde en bærekraftig produksjon som er basert på bruk av lokale beiteressurser. Parasitter som er resistente (motstandsdyktige) mot midlene som brukes til behandling, har dessverre blitt et stort problem i mange land, særlig når det gjelder rundorm. I Norge har vi fortsatt en nokså gunstig situasjon, men forekomsten av resistente rundormer er økende. I tillegg er Norge det første landet i verden der det er påvist resistens hos koksidier hos sau. Dette er bekymringsfullt og kan i verste fall ha stor påvirkning på saueholdet. Det er derfor viktig at alle sauebønder og beitelag gjør det de kan for å forebygge utvikling av resistens, skriver de.

Annonse

Brosjyren er et samarbeid mellom Animalia, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Statens legemiddelverk og Team småfe i Nortura.

Neste artikkel

Yngre og tyngre lam