Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny rapport: Drenering og miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er dårlige klimatiltak

Mener støtteordningene bør avvikles som klimatiltak

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er ikke et målrettet klimatiltak, fremgår det av en ny rapport. Foto: Trond Martin Wiersholm

En samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag for regjeringen konkluderer med at fjorten av de 41 klimarelaterte støtteordningene som Norge tilbyr i dag, bør avvikles som klimaordninger. Ordningene bør avvikles fordi de har små eller ingen virkninger på klimagassustlippene.

Lite målretta

Blant ordningene som i følge rapporten bør skrotes som klimatiltak er tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og tilskudd til drenering av jordbruksjord.

– Det betyr ikke at de ikke har andre positive virkninger. Slike virkninger har vi ikke vurdert. For å øke treffsikkerheten i støtteordningene som klimavirkemidler, anbefaler vi at en rendyrker virkemidlene til målene, sier Annegrete Bruvoll i Menon Economics.

Annonse

Det er Menon Economics, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Thema, som har utarbeidet den 181 sider lange rapporten

Kartlagte kostnader

Økonomene har studert i hvilken grad de ulike ordningen kutter klimagasser, hvor mye tiltakene koster og om de støtter prosjekter som allerede er dekket av noe annet.

Analyseselskapet har benyttet seg av intervjuer med forvaltere og brukere, dokumentanalyser og spørreundersøkelser for å komme frem til resultatet. Der det er mulig har økonomene regnet på hvor mye utslipp som blir redusert for hver krone og øre gitt i støtte.

Neste artikkel

Moi med kombimodell frå Bomech