Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye MRSA-regler fra Mattilsynet

Obligatorisk påkledning av alle som har vært i risikosituasjoner

–Erfaringen fra flere år med grundig overvåkning viser at det vanligvis er mennesker som er kilden til at MRSA-smitten kommer inn i landbruket, og derfra går den videre til andre svinebesetninger. For å hindre det fastsetter vi nå krav om smittebeskyttelse, sier direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

Det er et utvidet ansvar som hviler på bonden i den nye forskriften om MRSA fra Mattilsynet. De nye reglene gjør det obligatorisk for bonden å kreve at alle personer som har vært i risikosituasjoner, og som skal inn i besetningen, må bruke overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg. Og Mattilsynet definerer risikosituasjoner som følgende punkter:

* har hatt kontakt med dyr som de visste, eller burde ha visst, var positive for antibiotikaresistente bakterier

* besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet.

* vært innlagt i helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse i utlandet

* arbeidet som helsearbeider i utlandet

* oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet

Annonse

Hvis du har vært i en av disse risikosituasjonene og ønsker å jobbe med svin i Norge uten beskyttelsesutsyr krever forskriften at du skal teste deg for MRSA i Norge og da at testen skal være negativ.

Men Norsvin mener at forskriften burde ha vært enda strengere og mener det bør kreves MRSA-test av folk før de skal inn i besetningen uansett hvis de har vært i de over nevnte risikosituasjonene.

“Beskyttelsesutstyret behøver ikke være tilsktrekkelig for å beskytte mot MRSA” skriver Norsvin på sine sider.

Mattilsynet mener disse nye reglene vil gjøre det mer tungvint å jobbe med svin for enkelte personer, men at de også vil redusere risikoen for at MRSA kommer inn bak fjøsdøra.

“Sett i sammenheng med hvor mye MRSA koster samfunnet og hvor stor trussel antibiotikaresistens er, så mener vi at dette er regler som helt klart er verdt ulempene de medfører for enkeltpersoner” skriver Mattilsynet.

Neste artikkel

Kjenner på ansvaret