Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt håp for klimavennlig fôr

Stoff X er ut, men stoffet X2 tegner lovende for reduserte metanutslipp fra kyr.

METAN: Også på NMBU har det blitt gjort fôringsforsøk med tilskuddsstoff som reduserer metanutslipp fra melkekyr. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
METAN: Også på NMBU har det blitt gjort fôringsforsøk med tilskuddsstoff som reduserer metanutslipp fra melkekyr. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

Det er funnet nedbrytingsprodukt av stoff X i melk fra kyr som har fått stoff X i fôret. Derfor kan ikke fôrtilskuddet, som har vist at det kan halvere metanutslippet fra kyr, godkjennes. Det forteller forskere fra Aarhus Universitet til Landbrugsavisen.

FORSKNINGEN HAR LIKEVEL IKKE vært forgjeves, fordi man nå tester et nært beslektet stoff, som blir kalt X2, som ikke ser ut til å etterlate seg nedbrytningsprodukter i melka. Stoff X2 forventes å ha om lag de samme egenskapene som stoff X.

Tidlig i utviklingen var forskerne urolige for at stoff X ville redusere fôropptaket, og dermed melkeytelsen, hos kyrne, men fôringsforsøk har vist at den bekymringen ikke var reell.

Annonse

STOFF X OG X2 HAR FÅTT kallenavnene sine fordi innholdet i pulverne holdes hemmelig. Det er søkt patent på stoffet, og man forventer en avklaring på søknaden i løpet av året.

Forskningen skjer ved universitetene i Aarhus og København, og selskapene Vilofoss, DLG, Lactobio, Seges, Arla Foods og Danish Crown er partnere.

Neste artikkel

Lengre vekstsesong gir nye muligheter