Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øko-bønder kan bruke konvensjonelt fôr

På grunn av tørkesommeren har Mattilsynet gitt økologiske bønder dispensasjon til å bruke konvensjonelt grovfôr og øke kraftfôrandelen.

Av hensyn til dyrevelferden har Mattilsynet åpnet opp for at økologiske bønder som er tørkerammet, kan kjøpe inn konvensjonelt grovfôr og bruke mer kraftfôr enn normalt for å sikre dyra nok fôr. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo.

Driver du økologisk, skal grovfôret være økologisk og kraftfôrandelen lav. Regelverket for økologisk drift åpner imidlertid for å gi dispensasjon fra kravene i ekstraordinære situasjoner, og Mattilsynet definerer årets tørkesommer som en slik situasjon.

Dyrevelferd er viktigst

Konserndirektør i TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård, sier at den ekstreme tørken vi opplevde i sommer, gjør det nødvendig for Mattilsynet å gi dispensasjon av hensyn til dyrevelferden.

–Det aller viktigste i situasjonen vi nå opplever, er å sikre dyrene nok fôr. Noe annet ville være helt uakseptabelt. God dyrevelferd må alltid ha førsteprioritet, sier Ødegård.

Individuell behandling

Annonse

Hittil i år har Mattilsynet innvilget 202 dispensasjonssøknader. I tillegg venter 12 på behandling. I tallene er også medregnet de som søker om å få bruke en større andel økologisk kraftfôr enn det som normalt er tillatt.

Mattilsynet opplyser at hovedtyngden av søknadene kommer fra Østlandet pluss noen fra Sørlandet, Rogaland og Trøndelag.

Dispensasjonene for bruk av konvensjonelt grovfôr eller økt andel økologisk kraftfôr,er gitt med en varighet senest fram til beitesesongen neste år, i praksis fram til 1. juli 2019. Mengden fôr avgjøres på individuelt grunnlag. For grovfôr søkes det om bruk av et visst antall rundballer, hvor produksjonen i et normalår dokumenteres og legges til grunn.

Selges som økologisk

–TINE vil fortsatt markedsføre og selge våre økologiske produkter som vanlig, selv om det i en tidsbegrenset periode blir tillatt å supplere med konvensjonelt, dyrket grovfôr. Dette er helt i tråd med økofroskriften som åpner for dispensasjoner i ekstraordinære situasjoner, noe vi opplever nå, sier kommunikasjonsrådgiveri TINE, Lars Galtung.

Neste artikkel

Video: Slik lykkes du med ugrasharving