Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologiske husdyr sakker akterut

Andelen økologiske verpehøns har økt, men ellers har økologisk husdyrhold vært i tilbakegang i Norge de fem siste årene, viser tall fra Animalia.

ØKER MINDRE: I antall har det blitt flere økologiske ammekyr, men økningen er mindre enn hos konvensjonelle ammekubønder. Arkivfoto
ØKER MINDRE: I antall har det blitt flere økologiske ammekyr, men økningen er mindre enn hos konvensjonelle ammekubønder. Arkivfoto

Andelen økologiske verpehøns har økt, men ellers har økologisk husdyrhold vært i tilbakegang i Norge de fem siste årene, viser tall fra Animalia.

Andelen økologiske melkekyr, ammekyr og øvrig storfe har gått ned. Det samme har andelen økologisk sau og slaktegris. Om vi ser bort ifra at antallet økologiske ammekyr har økt med 656 dyr i denne perioden, ser vi også at det har blitt færre økologiske melkekyr, øvrig storfe og slaktegris i faktisk antall.

I Animalia sin årlige rapport, Kjøttets tilstand, går det fram at vi har 8 400 økologiske melkekyr i Norge. Det er 1 500 færre melkekyr enn det var fem år tidligere. Andelen hadde i perioden gått ned fra 4,1 prosent til 3,8 prosent.

Kilde: Kjøttets tilstand, Animalia
Kilde: Kjøttets tilstand, Animalia
Annonse

For ammeku har veksten hos konvensjonelle produsenter vært større enn hos økologiske. I 2018 var andelen økologiske produsenter 4,7 prosent, som var ned fra 5,4 prosent, mens andelen av øvrige storfe var 3,1 prosentpoeng.

Heller ikke i saueholdet har økologiske produsenter klart å holde tritt med konvensjonelle, selv om det er en økning i antallet dyr. I fjor var 3,8 prosent av produksjonen økologisk, mens den utgjorde 4,3 prosent i 2013.

Det eneste husdyrslaget der økologisk produksjon har hatt en relativt stor framgang, er i eggproduksjon. Andelen økologiske verpehøner over 20 uker har økt fra 4,1 til 6,4 prosentpoeng. I rene tall utgjør det en økning fra 169 000 til 277 000 høns.

I Sverige og Danmark er det store variasjonar i økologisk produksjon fra dyreslag til dyreslag. I økologisk storfeproduksjon er Sverige størst på ammeku og øvrig storfe, mens Danmark er størst på økologisk melkeproduksjon. I Sverige er saueproduksjon en relativt liten næring i landbruket, men de har nesten tre ganger så mange økologiske sauer som vi har i Norge.

Så store som Danmark er på konvensjonell svineproduksjon, er det ingen overraskelse at de også er store på økogris. Vi må gange den norske produksjonen 140 ganger for å komme opp til 226 000 slaktegriser.

Neste artikkel

Han produserer eget kraftfôr