Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt ansvar for dyrehelsa

Ny forskrift gir husdyrbonden større ansvar for nasjonal smitteforebygging.

Den 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye bestemmelser, i tillegg til at den viderefører kravene i den gamle forskriften om bekjempelse av dyresykdommer. I følge Mattilsynet innebærer den nye forskriften at husdyreieren får økt ansvar for å ivareta dyrehelsa.

Annonse

For husdyrbonden medfører den nye forskriften blant annet føring av helsejournal for alle dyr, karenstid og egenerklæring ved flytting av storfe og svin til nye besetninger og økte krav til smitteforbyggende tiltak. Rutinene for smittevern skal beskrives i en skriftlig smittevernplan som må oppdateres årlig og fra 1. januar 2020 blir det krav om at dyreeiere skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse.

Illustrasjonen er hentet fra Animalia's brosjyre "Smittesikker" og viser potensielle smitteveier på en gård.

- Nortura vil fra 1. juli begynne å følge opp kravene som gjelder livdyrformidling og transport, og vi oppfordrer derfor alle som skal selge dyr og/eller ha dyretransport om å forberede seg slik at man fra 1. juli bruker attester og tilrettelegger for transportører i tråd med regelverket, skriver Nortura på sine medlemssider.

Neste artikkel

Vil øke kunnskapen om klauvhelse