Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt fordøyelighet av fosfor

I sitt nylig avsluttede doktorgradsarbeid har Siril Kristoffersen sett på muligheten til å øke fordøyelsen av fosfor fra korn og belgvekster, ved å tilsette syre og endre fôringsmåte hos gris og slaktekylling, skriver NMBU. Utslipp av fosfor fra husdyrgjødsel kan føre til høyt innhold av fosfor i vassdrag og forårsake uønsket vekst av alger. Målet for prosjektet har derfor vært å bidra med kunnskap som kan gjøre at utslippet av fosfor reduseres.

– Hos slaktekyllinger ga syretilsetting i fôret, sammen med en lengre oppholdstid i fremre del av fordøyelsessystemet som en følge av måltidsfôring, økt fordøyelighet av fosfor i fremre del av tynntarmen, skriver de.

Resultatene kan brukes til å gjøre endringer i fôret, som igjen kan føre til en redusert mengde fosfor i gjødsla, særlig fra fjørfe.

Neste artikkel

Vil etablere nytt kyllingslakteri i Trøndelag