Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker tyngre okseslakt

Nortura håper å øke produksjonen av storfekjøtt med 1200 tonn, ved å øke andelen unge okser i de tyngre vektklassene.

STORT BEHOV: Nortura vil redusere underdekninga av storfekjøtt, ved å legge til rette for økt produksjon på eksisterende dyr.
STORT BEHOV: Nortura vil redusere underdekninga av storfekjøtt, ved å legge til rette for økt produksjon på eksisterende dyr.

Fra mandag 5. april hever Nortura vektgrensen for topp-pris på storfeslakt med 25 kilo. Endringene gjelder for kategoriene ung okse, kastrat og kvige. Vektgruppe 375 til 400 kilo vil få en prisøkning tilsvarende prisen i gruppe 325 til 375 kilo. I tillegg legger Nortura til ekstra vektgrupper fra 400 til 425 kilo, som blir prissatt likt som vektgruppe 375 til 400 kilo er i dag, og vektgruppe over 425 kilo, som prissettes som dagens vektgruppe over 400 kilo.

Årsaken til at Nortura ønsker å stimulere til levering av tyngre slakt, er et ønske om å øke kjøttproduksjonen på eksisterende dyr for å redusere underdekninga i markedet. Målet om 1200 tonn ekstra kjøtt, vil de prøve å nå ved å øke andelen unge okser i høyere vektklasser, heve kvigeprisen gjennom egne kvigeavtaler og legge til rette for mer framfôring av kalv.

– Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn, sier Asgeir Svendsen i pressmeldinga. Han er fagsjef for storfe i Nortura.

Annonse

Omtrent 20 prosent av slaktedyra i kategorien ung okse slaktes når de er under 275 kilo. Dersom 75 prosent av disse dyra med de laveste slaktevektene øker vekta med bare 25 kilo ved slakt, vil slaktevolumet gå opp med hele 440 000 kilo, melder Nortura. I tillegg er det et potensiale for ytterligere 115 000 kilo ekstra dersom de tyngste dyra i denne kategorien går opp 10 kilo i gjennomsnitt.

Neste artikkel

Trapper opp ringormberedskap i Rogaland