Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opptur for «verdens vakreste ku»

Flere avlsdyr og besetninger med telemarksku.

Telemarkfeet ble lenge sett på som et nasjonalsymbol og mange hadde i alle fall ei telemark-ku i besetningen, selv om det ellers var lite av rasen i bygda. Foto: Landslaget for telemarkfe/Kjell Trandokken.

Det toårige prosjektet «Et krafttak for å redde verdens vakreste ku» ble satt i gang i Telemark i 2015. Antallet avlshunndyr var gått ned til 276 og rasen ble regnet som kritisk utryddingstruet. Nå er den dårlige trenden snudd og Norsk Genressurssenter kunne i mars melde at antallet avlskyr nå er på 380 dyr.

Les også: Overrumplet av Norsk Rødt Fe.

EGEN OST

Antall besetninger med telemarkskyr er oppe i 100, en økning på 20 besetninger på to år. Planen videre i prosjektet er å samle kuene på et fellesbeite eller en fellesseter til sommeren. I neste omgang vil prosjektet jobbe for en osteproduksjon på melk fra telemarkskyr i sommersesongen.

- Tine støtter ideen men ser seg ikke i stand til å stå for produksjon av en slik ost. Prosjektet prøver derfor å få til en løsning med gårdsysterier i Telemark allerede til sommeren, skriver Fylkesmannen i Telemark.

Telemarkfe

Telemarkfeet ble definert som egen rase allerede i 1856 og er med det vår eldste storferase. Telemarkfeet ble lenge brukt til å krysse inn og forbedre det lokale feet i fjelltraktene, og rasen ble godt etablert i hele sør- og øst-Norge. Telemarkfeet skal være rødsidet eller brandsidet. De skal ha sammenhengende hvit rygg fra hale til hode. Bringen skal være hvit, det samme skal underdelen av buken, juret, bakbeina og halen. Hodet bør være droplete med rød farge på mule, kjaker og ører. Dropler i hodet og i overgang mellom hvitt og rødt er ønskelig, likeledes velformede og fine horn. Telemarkfeet skal være en typisk mjølkerase og ikke være for grovlemmet.

Les også: Økonomi i gamle norske storferaser.

MER PENGER

Annonse

For prosjektet er det viktig å tenke verdiskaping med produkter fra telemarkskua som bidrar til å styrke bondens økonomi. Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser alene gir ikke nok.

- Kan det bli bedre med en ost laget i Telemark på melk fra telemarkskua, skriver Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Flere driver aktivt med avl.

LES OGSÅ: Jan Eriks kyr har sand i liggebåsene.

Neste artikkel

Presisjonstildeling av mineraler