Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Otto vokser godt på Staur

De første sluttvektene i årets fenotypetest på Staur er klare.

Otto av Thorshov er Jørgen Thorshov sin første okse på fenotypetest på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang
Otto av Thorshov er Jørgen Thorshov sin første okse på fenotypetest på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang

Husker du simmentaloksen Otto av Thorshov? Sønn av Rocko PP og sønnesønn av Derwentwood Nero. Da Tyr gjennomførte sin femte mellomregning på Staur hadde oksen til Jørgen Thorshov vært 112 dager i test.

Det går enda to mellomregninger til Otto får notert sluttvekt, tilvekst, grovfôropptak og fôrutnyttelse, men på siste måling hadde han økt vekta med 218 kilo, fra 417 til 635. Det gir en tilvekst på 1945 gram per dag, et grovfôropptak på 4,6 og en fôrutnyttelse på 2,2.

Tre har allerede fått notert sluttvekta si. To av dem er simmentaloksene Oblix P og Oliver P av Solnes. Begge fra Bjørn Gunnar Solnes i Steinkjer. Den tredje er limousinoksen Orange av Øiestad. Det betyr at den ble født hos Elin og Halvor Øiestad i Arendal.

De to yngste oksene har stått 63 dager i test. Det er Octopus av Refling og Oskar P av Utgårdstrøen. Octopus kommer fra gården til Gyrd Nannestad på Ringsaker, mens Oskar P er fra gården til Bjørn Aasen på Tynset.

Annonse

Den siste måneden har Tyr hatt noen tilfeller av klauvspaltebetennelse hos fenotypetestoksene på Staur. Problemene ble oppdaget tidlig og oksene responerte godt på behandlingen, skriver Tyr på sine nettsider.

Solvei Cottis Hoff (t.v.) og Johanna Aglen er avlskonsulenter i Tyr. Her med simmentaloksen Otto av Sandbuløkken, som var 119 dager ut i testperioden ved femte mellomregning. Foto: Dag Idar Jøsang
Solvei Cottis Hoff (t.v.) og Johanna Aglen er avlskonsulenter i Tyr. Her med simmentaloksen Otto av Sandbuløkken, som var 119 dager ut i testperioden ved femte mellomregning. Foto: Dag Idar Jøsang

Likevel kan det være at klauvspaltebetennelsen har påvirket noen okser. Tøffest har angusoksen Oberst Li hatt det. Han var syk under mellomregningen og står derfor oppført med tallene fra forrige mellomregning.

Tyr opplyser at de første kåringsresultatene kommer likt med neste mellomregning, som kommer fredag 14. februar. Da skal det kåres 24 okser i den første pulja.

Neste artikkel

Her er årets ammekuprodusent