Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Passerte 100 000 ammekyr

Antallet ammkyr økte like mye som antallet melkekyr ble redusert.

ØKNING: Det var nesten 106 000 ammekyr i Norge i 2020. 6 300 flere enn året før. Foto: Lars Olav Haug
ØKNING: Det var nesten 106 000 ammekyr i Norge i 2020. 6 300 flere enn året før. Foto: Lars Olav Haug

Mangel på grovfôr etter tørkeåret 2018 gjorde at veksten i ammekunæringen nesten stoppet helt opp. Siden 2015 har tallet på ammekyr økt med vel 6 000 i året, men grovfôrmangelen gjorde at økningen bare ble 1 600 dyr.

I fjor skjøt den imidlertid fart igjen og for første gang har vi mer enn 100 000 ammekyr i Norge. I alt hadde vi 105 732 ammekyr viser årsmeldingen fra Storfekjøttkontrollen. Det utgjør en økning på 6300 dyr. Samtidig gikk tallet på melkekyr ned med 6 800 i følge Kukontrollen.

Fra 2015 til 2020 har tallet på ammekyr økt med 27 300, mens det i samme periode har blitt 20 200 færre melkekyr.

I løpet av 2020 kom det til 178 nye besetninger med mordyr i Storfekjøttkontrollen, og i gjennomsnitt har hver besetning nesten 25 mordyr. Totalt var det mordyr i 4 131 besetninger.

Innlandet, som består av gamle Hedmark og Oppland, har suverent flest besetninger, med 919, foran Trøndelag med 655 og Rogaland med 578.

Mer enn 30 prosent av besetningene har færre enn 10 mordyr, og det er også mer enn 30 prosent som har mellom 10 og 20 mordyr.

Neste artikkel

Henter halve fôrrasjonen på beite