Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Per Inge Egeland instilt som styreleder i Norsvin

Tar over etter Beate Menes Didriksen

Per Inge Egeland instilles som ny styreleder i Norsvin. Foto: Ådne Aadnesen
Per Inge Egeland instilles som ny styreleder i Norsvin. Foto: Ådne Aadnesen

Når Norsvin skal avholde sitt årlige styremøte 28. til 29. mars på Scandic Hamar, er det flere verv som er på valg. Nåværende styreleder, Beate Menes Didriksen, sender stafettpinnen videre etter ett år i vervet, og som ny leder instiller valgkomiteen Per Inge Egeland, melder Norsvin. I dag fungerer Egeland som nestleder i styret.

Til ny nestleder etter Egeland, foreslår valgkomiteen Geir Brede fra Trøndelag. I tillegg instiller de Harald Bøhnsdalen på gjenvalg som styremedlem for to år, og Øyvor Åsbakk som nytt medlem.

Som årsmøtets ordfører foreslår de gjenvalg på Bente Børsheim fra Nordland og som varaordfører, Einar Myki fra Hedmark.

Som vararepresentanter til styret innstiller valgkomiteen på følgende: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Kari Molle Bråten, Østfold og Per Inge Midtbø, Møre og Romsdal, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Neste artikkel

Rykta sa at ammekubønder ga opp, men her er tala