Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prima ønsker større kontroll på levende varelager

Datafangst og algoritmer skal optimalisere slaktetidspunkt for storfe, og gi bonden høyere priser på slaktet.

VARELAGER: I samarbeid med Mimiro har Magnar Sandanger og Prima Brands har laget et verktøy for å bedre oversikt over det levende varelageret de har. Foto: Dag Idar Jøsang
VARELAGER: I samarbeid med Mimiro har Magnar Sandanger og Prima Brands har laget et verktøy for å bedre oversikt over det levende varelageret de har. Foto: Dag Idar Jøsang

Å kunne levere rett mengde kjøtt, når marknaden vil ha kjøttet, er ei utfordring for både bønder og slakteri. Saman med Mimiro har Prima Brands utviklet et program for å fortløpende holde oversikt over hvilke dyr bøndene kan levere til slakt, og når.

– Vi må ha rett antall varer til rett tid, og vi må være leveringsdyktige når det trengs. Hvis ikke taper både vi og produsenten, sier Magnar Sandanger, som er leder for Norsk Angus AS i Prima Brands. Dette sier han i en artikkel på Mimiro.no.

Å KUNNE FORUTSI TILVEKST i et levende varelager, og hvor mange dyr som blir slaktemodne til et gitt tidspunkt har alltid vært en utfordring for slakteriene. Men nå har Mimiro laget en algoritme som baserer seg på dyrets fødselsdato og forventet tilvekst og utvikling, slik at Prima Brands fortløpende har oversikt over hva produsentene kan levere. Rett og slett et digitalt varelager over levende dyr.

ANGUS: Jan Skisland fôrer opp både okser og kviger i Agder Angus. Foto: Dag Idar Jøsang
ANGUS: Jan Skisland fôrer opp både okser og kviger i Agder Angus. Foto: Dag Idar Jøsang

Det gjør det lettere for slakteriet og kjøttforedleren å levere det markedet ønsker, når de ønsker det.

– Vi må ha riktig antall varer til riktig tid, og vi må være leveringsdyktige når det trengs. Hvis ikke taper både vi og produsenten, konstaterer han.

Annonse

DYR SOM BLIR FØDT OG FÔRET opp ute hos bøndene blir registrert i ulike husdyrregistere. Hvis slakteriet får tilgang til opplysningene her kan de både følge med på hvor stort levende varelager de har ute på norske gårdsbruk.

Når de vet om dyret er ku- eller oksekalv, hvilken dato dyret er født og vektene som blir registrert, kan de også beregne vekstkurver og anslå en optimal slaktedato ut fra høyest mulig pris og etterspørsel i markedet.

MAKSIMERE: Målet til Prima Brands er å kunne levere riktig mengde og kvalitet til markedet for å ta ut best mulig pris. Foto: Dag Idar Jøsang
MAKSIMERE: Målet til Prima Brands er å kunne levere riktig mengde og kvalitet til markedet for å ta ut best mulig pris. Foto: Dag Idar Jøsang

I DAG ER MAKS-ALDEREN PÅ en slakteokse i angusavtalen 18 måneder, men med den nye innsikten vet Prima hva bøndene har i fjøset og kan anbefale å slakte på de økonomisk mest gunstige tidspunktene. Det kan være tidligere enn 18 måneder.

– Utfordringen vår er å ha kontroll og forutsigbarhet i varelageret vårt – og vi trenger forutsigbarhet framover i tid, gjerne 12 måneder av gangen. Dette er fordi vi må kunne tilpasse oss forventet etterspørsel og kommende kampanjer. Det er ikke noe annerledes enn hva andre bedrifter gjør for å ha kontroll over varelageret sitt – forskjellen er bare at vi har et levende varelager, forklarer Magnar Sandanger.

Neste artikkel

Kalver på Alver