Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Q og Rørosmeieriet mister distribusjonstilskudd

Har ikke lenger vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine

Fra november får ikke Q-meieriene eller Rørosmeieriet lenger særskilt distribusjonstilskudd gjennom prisutjevningsordningen for melk. Tilskuddet har vært med i ordningen siden 2004. Foto: Linda Sunde
Fra november får ikke Q-meieriene eller Rørosmeieriet lenger særskilt distribusjonstilskudd gjennom prisutjevningsordningen for melk. Tilskuddet har vært med i ordningen siden 2004. Foto: Linda Sunde

Særskilt distribusjonstilskudd, som er en del av prisutvjevningsordningen for melk, ble innført i 2004 for å redusere kostnadsulemper Tines konkurrenter har ved distribusjon av melkevarer, skriver Landbruksdirektoratet på sine sider.

Før 2016 var det kun Q-meieriene som mottok distribusjonstilskudd, mens fra 2016 blei også Rørosmeieriet omfattet av ordningen. Fra 2016 til 2019 økte det samlete distribusjonstilskuddet for de to aktørene med 10,6 millioner kroner. I 2019 fikk Rørosmeieriet 6,5 millioner kroner i særskilt distribusjonstilskudd, mens Q-meieriene mottok 45,3 millioner kroner, og fra juli 2020 til juli 2021, ble det samlet utbetalt 57,5 millioner kroner.

I en rapport skrevet i 2020, fant Landbruksdirektoratet at det særskilte distribusjonstilskuddet trolig er med på å styrke økonomien til Q og Rørosmeieret. Mellom 2016 og 2019 hadde begge selskapene høyere lønnsomhet og driftsmargin enn Tine, og Landbruksdirektoratet mener at distirbusjonstilskuddet trolig har bidratt til dette resultatet.

Annonse

De antar også at distribusjonstilskuddet isolert sett har hatt en negativ effekt på bondens økonomi, men at tilskuddets bidrag i å konkurranseutsette melkemarkedet også kan ha en positiv effekt, i form av reduserte priser og dermed økt etterspørsel etter norsk melk.

Nå vurderer Landbruksdirektoratet det slik at Q-meieriene og Rørosmeieriet ikke lenger har vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine, som har vært forutsetningen for å motta distribusjonstilskuddet. Derfor har Direktoratet nå besluttet at utbetalingen opphører fra og med november 2021.

Norsk Landbruk har vært i kontakt med Q-meieriene som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere vedtaket fra Landbruksdirektoratet. Siden vedtaket fremdeles kan påklages, ønsker heller ikke Landbruksdirektoratet å komme med noen grundigere begrunnelse før eventuelle klager er behandlet.

Neste artikkel

Arbeidsintensivt, men veldrevet