Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rådes til å bruke tilstrekkelig med hanndyr

Flytteforbud kompliserer saueavlen.

Steigar-værlam etter den gamle seminvær TOTT 8675689. Lammet er født hos Fred Hansen i Steigen ifjor. Foto: Oddwin Solvoll.

For småfe er avl i små populasjoner vanskeligere enn på andre dyreslag grunnet flyttebegrensningene som har eksistert siden 70-tallet.

- Det er problematisk for flere av rasene, men aller verst er det kanskje for steigar i Nordland. Steigar er den rasen det står dårligst til med, sier seniorrådgiver ved Norsk genressurssenter Anna Rehnberg.

KRITISK FÅ DYR

I alt har Norsk genressurssenter åtte raser å passe på: rygja, fuglestadbroket, grå trønder, dala, blæset, steigar, gammelnorsk sau(villsau) og gammelnorsk spælsau. Den gammelnorske sauen og den gammalnorske spælsauen er regnet som «ikke truet». Resten av de bevaringsverdige norske sauerasene har færre enn 6000 hunnavlsdyr. Noen har også færre enn 300.

BYTT VÆRER

Flyttebegrensningene gjør at tilgangen på avlsdyr blir innskrenket. Rehnberg råder avlerne til å bruke tilstrekkelig med hanndyr og ikke bruke de for lenge. En annen sak som kompliserer avlen på de gamle rasene, er at kontrollen på individenes rase har vært for dårlig. Først de siste årene det blitt innført en såkalt låst rasekode i Sauekontrollen.

- Raselagene har opplærte representanter som er ute og rasegodkjenner enkeltdyr i besetningene. Men vi har ikke like gode verktøy som på storfe for raserenhet, påpeker hun.

I Norsk Landbruk nr 10, som er ute nå, kan du lese om hvordan to trønderske saueprodusenter høster merverdi av grå trøndersau og gammalnorsk spælsau.

Annonse

Ikke abonnent?

Bli det her!

LES OGSÅ: Mikkel har funnet lammemor.

LES OGSÅ: Trippel seier til Tomb i Husdyrtreff.

Neste artikkel

Gjør væren beredt