Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fagsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri, Ingrid Strømstad Foto: Felleskjøpet Agri
Fagsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri, Ingrid Strømstad Foto: Felleskjøpet Agri

Rådgiverens beste sluttfôringstips

Fagsjef for drøvtygger i Felleskjøpet Agri, Ingrid Strømstad, gir oss sine beste råd for en god og effektiv sluttfôringstid.

Fra siste del av august og utover høsten går prisene på lam gradvis nedover.

– Det er en klar fordel å være tidlig ute med å sende dyra til slakt, for å utnytte priskurven mest mulig. Det første droppet på 50 øre kommer allerede 23. august, forklarer drøvtygger-rådgiver, Ingrid Strømstad.

Derfor vil det for mange være hensiktsmessig å velge en sluttfôringsstrategi som effektivt og raskt får lamma opp i vekt. For å få til det, er det vanlig å velge kraftfôr som en viktig del av fôringsopplegget.

Strømstad anbefaler å velge mengden kraftfôr etter hvor proteinrikt grovfôret eller enga dyra har tilgang til er, og forteller at alt mellom 0,5 kilo per dyr til fri tilgang, kan være fornuftig, avhengig av kvaliteten på grovfôret.

– Kraftfôr kan være med å sikre at dyra får en grei tilvekst, særlig hvis næringsinnholdet i graset er litt ujevnt. Hvis de skal ha mye kraftfôr, kan det være lurt å gi dyra noen dager på å venne seg til fôret, ved å trappe gradvis opp, forklarer hun.

Skal man klare å fôre opp lamma tidsnok uten kraftfôr, råder hun til å gi dem tilgang til fôr med høyt proteininnhold, som for eksempel raigras.

– Hvis raigraset er godt gjødsla og godt stelt, så kan det erstatte kraftfôr i sluttfôringsperioden. Enga bør få omtrent én kilo nitrogen per dekar i uka, gjennom sommeren, for å få opp proteinnivået, og det bør pusses to til fire uker før beiting, forklarer hun.

I tillegg bør lamma ha tilgang på håbeite for å få i seg mer fiber, ellers kan det fort bli trøbbel med magen av det næringsrike raigraset.

For å få en midlertidig økning i tilveksten, er det en del som velger å klippe lamma i sluttfôringstida.

– Har du anledning til å klippe, kan du få en periode med høy tilvekst, i tillegg til at de holder seg reinere hvis de står på innefôring. Har de tilgang på godt fôr ute, kan klipping også være en god strategi for de som lar dem gå utendørs, sier hun.

UNNGÅ FETTREKK

Annonse

De fleste lam som har passert 45 kilo, er klare for slakt, men noen kan være modne før, mens andre kan tåle å bli enda større.

– Vekta er en grei indikator, men man må selvfølgelig vurdere fettet òg. En del av de lamma som har hatt en litt trå start, eller som er trillinger eller kopplam, kan ha lett for å avleire en del fett før de egentlig er slaktemodne, forteller hun.

Når de først har begynt å bygge opp fettlagrene, vil det for de fleste ikke lenger være hensiktsmessig å fôre noe mer på dem.

– Ytterligere fôring av feite dyr fører gjerne bare til enda høyere fettrekk, og ikke til at de får økt kjøttfylde, sier Strømstad.

God holdvurdering sammen med veiing er derfor nøkkelen til å klare å ta ut dyra til riktig tid. Hun anbefaler også å fordele dyra i grupper etter vekt og hold, så langt det er praktisk mulig, for å gjøre plukkslaktinga utover høsten lettere.

– Det kan være nyttig å bruke verktøyet i Sauekontrollen, som beregner når man kan anta at de vil være slakteklare. Der kan man korrigere for ulike typer sluttfôring og få et anslag på hvor lenge de bør gå hjemme. Da kan det også være enklere å fordele dem i grupper, forteller hun.

VEI OFTE

Det er også en fordel å veie dyra hyppig, slik at man gjennom hele høsten kan følge med på tilveksten.

– De som er best på å optimalisere vekt og klasse, veier gjerne dyra hver eneste uke, for å klare å plukke ut hvert enkelt dyr tidsnok, forklarer hun.

Samtidig bør man være oppmerksom på at slakteprosenten vil påvirkes av hva slags fôring lamma går på.

– Et dyr på 45 kilo som går beite og har vomma full av vått gras, kan ha en slaktevekt på 19 kilo, mens et annet dyr på tilsynelatende samme størrelse, som går på innefôring, kan ha en hel kilo mer i slaktevekt, forteller hun.

Vil du lese mer? I saken under kan du se hvordan tre ulike saueprodusenter med tre helt ulike strategier får lammene klare til slakt. Saken er åpen for abonnenter.

Neste artikkel

Ingen lam på reguleringslager