Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordhøy fettprosent i melka

Fettprosenten gikk kraftig opp selv om avdråtten økte.

Grønt lys for å produsere fire prosent mer enn melkekvoten har gitt resultater. Og melka er rikere på fett enn noen gang før. Både i september og oktober var fettprosenten det høyeste den har vært de fem siste årene.

At kyrne slapp så tidlig ut på beite gjorde at fettprosenten i melka gikk ned tidligere enn i et normalår. Sammen med den vanskelige fôrsituasjonen ble meieriene bekymret for at vi skulle få for lite melk, og framfor alt for lite melkefett, til å dekke etterspørselen.

Tre ganger har forholdstallet blitt justert opp, og alle melkebønder kan nå produsere 104 prosent av den gjeldende melkekvoten.

Annonse

En prognose fra Tine viser at fettprosenten i melka i snitt vil bli 4,29 prosent i 2018, mens proteinandelen ender på 3,40 prosent. Men norske melkebønder har tatt signalet for å forhindre en ny smørkrise.

Det var forventet en nedgang i fettprosenten som følge av økt avdrått, men innefôring, god kvalitet på grovfôret, med høyere innhold av sukker enn normalt, samt gode råvarer i kraftfôret, har ført til at fettprosenten i stedet har gått opp.

I september hadde den gjennomsnittlige fettprosenten økt til 4,33 prosent, og i oktober hadde den økt til hele 4,40 prosent. Det var en kraftig økning sammenlignet med de samme månedene i fjor. Da var fettprosenten henholdsvis 4,24 og 4,27.

Fra 1. januar 2019 økes betalingen for fettinnhold i kumelk fra 7 til 8 øre per tidels prosent og liter. På den andre siden reduseres betalinga for proteininnhold tilsvarende fra 7 til 6 øre.

Neste artikkel

Bygde vippbart fôrbrett på utsida av fjøsen