Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange avvente grisunger

Økte antallet avvente med én grisunge per årspurke.

En gjennomsnittlig norsk purkebesetning hadde 13,9 levendefødte og 12,2 avvente grisunger per kull i fjor. Foto: Marianne Røhme
En gjennomsnittlig norsk purkebesetning hadde 13,9 levendefødte og 12,2 avvente grisunger per kull i fjor. Foto: Marianne Røhme

Store kull og lavere dødelighet i dieperioden. Det er suksessoppskriften bak spranget fra 25,9 til 26,9 avvente grisunger per årspurke.

I gjennomsnitt fikk en norsk purke 13,9 levendefødte grisunger, og avvente 12,2 griser per kull i 2017. Tapet av grisunger i dieperioden gikk dermed ned for sjette året på rad, og det siste året ble tapene redusert med 0,3 prosentpoeng, til 12,4 prosent. Det viser 2017-tallene til Ingris.

Kraftig redusert dødelighet

I denne perioden på seks år, siden 2012, har tapene blitt redusert med 2,7 prosentpoeng. Samtidig har grisingsprosenten hos bedekte purker økt med 1,3 prosentpoeng til 83 prosent i 2017.

Om vi ser på den fjerdedelen av produsentene som leverer de beste resultatene er gjennomsnittet 29,5 beregna avvente griser per årspurke. Det er et resultat av at besetningene i gjennomsnitt har 2,28 kull per årspurke, 14,5 levendefødte og 12,9 avvente grisunger per kull.

Første til 34 avvente

Mari og Nils Erik Frøhaug fra Hole ble kåret til beste purkebesetning i 2016, og greide å toppe seg selv i fjor. De økte antallet beregna avvente grisunger per årspurke fra 33,7 til 34, som er det beste enkeltresultatet som er registrert i Ingris noensinne.

Mari Frøhaug og mannen Nils-Erik er Norges beste smågrisprodusenter. Foto: Camilla Mellemstrand
Mari Frøhaug og mannen Nils-Erik er Norges beste smågrisprodusenter. Foto: Camilla Mellemstrand

Om vi deler alle besetningene i tre ser vi at det er store forskjeller mellom den tredjedelen med de beste resultatene og tredjedelen med de dårligste. De i toppen avvente 29 grisunger i snitt, mens den dårligste avvente 23,2 i snitt.

Passerte 1 000 gram tilvekst

Også slaktegrisprodusentene nådde en stor milepæl i 2017. Med en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1 018 gram passerte vi for første gang 1 000-gramsgrensa. I fjor manglet det fattige fire gram på å nå målet.

De beste slaktegrisbesetningene hadde 1 200 gram daglig tilvekst. Foto: Øystein Heggdal
De beste slaktegrisbesetningene hadde 1 200 gram daglig tilvekst. Foto: Øystein Heggdal

Lavt fôrforbruk er viktig for økonomien i slaktegrisproduksjon, og det siste året gikk antallet fôr-dager ned fra 88 til 87 dager i gjennomsnitt. Hver kilo i tilvekst krevde et fôrforbruk på 2,68 FEn. De beste slaktegrisbesetningene hadde 1 200 gram i daglig tilvekst og et fôrforbruk på 2,2 FEn per kilo tilvekst. Her har virkelig SPF-besetningene begynt å dominere, og hele 8 av de 10 beste slaktegrisbesetningene har nå status som SPF-besetning.

582 gram smågristilvekst

Framgang har det også vært i besetningene som registrerer fôrforbruk og daglig tilvekst i smågrisperioden. Tilveksten har økt til 582 gram per dag, og gjennomsnittlig antall fôrdager er redusert fra 39 til 38 dager, mens fôrforbruket var på 1,70 FEn per kilo tilvekst. Det var 0,08 FEn lavere enn året før.

Også her er forskjellen mellom de beste og dårligste besetningene ganske stor. De beste har en daglig tilvekst på 650 gram og et fôrforbruk på 1,54 FEn per kilo tilvekst. Også her er det SPF-besetningene som dominerer i toppen.

Annonse

Se alle de beste på Ingris-statistikken hos Animalia

Beste purkebesetning igjen

I fjor fikk Nils Erik Frøhaug overrakt prisen for beste purkebesetning av Animalias Tor Arne Ruud og Målfrid Narum i Norsvin.  Foto: Marte Evju
I fjor fikk Nils Erik Frøhaug overrakt prisen for beste purkebesetning av Animalias Tor Arne Ruud og Målfrid Narum i Norsvin. Foto: Marte Evju

Den aller beste purkebesetningen er altså Mari Frøhaug og Nils-Erik Frøhaug. De nakne tallene forteller at besetningen på Røyse i Buskerud hadde 34,0 beregna avvente per årspurke, 15,7 levendefødte grisunger og 14,4 avvente per kull. Juryen drar særlig fram at et smågristap på 8,1 prosent er imponerende, og at 2,36 kull per årspurke, og en grisingsprosent på 96,5 vitner om at purkene tåler godt å fø fram de store kullene.

SPF-besetning best på smågris

Håvard Ringnes er den første med SPF-besetning som topper smågrisstatistikken. Foto: Øystein Heggdal
Håvard Ringnes er den første med SPF-besetning som topper smågrisstatistikken. Foto: Øystein Heggdal

Prisen for beste smågrisbesetning gikk til Håvard Ringnes fra Kløfta i Akershus. Dermed topper en SPF-besetning for første gang statistikken. For å toppe lista leverte Ringnes et resultat på 653 gram i daglig tilvekst og 1,54 FEn kilo tilvekst i fôrforbruk. Dødeligheten blant smågrisene var så lav som 0,2 prosent, og vinnerbesetningen oppnådde 394 poeng i rangeringen. Det var 9 poeng bedre enn nummer to på lista.

Nesna best på slaktegris

smågris ingris nesna slaktegris SPF *** Local Caption *** NL 09.14
smågris ingris nesna slaktegris SPF *** Local Caption *** NL 09.14

Slaktegrisprodusent John Harald Johnsen fra Nesna i Nordland har trolig de fleste hørt om før. Også i år topper SPF-besetningen hans Ingris-statistikken. Med en fôrutnyttelse på 2,29 FEn per kilo tilvekst, 1 186 gram tilvekst per dag, ingen kasserte og en dødelighet på 1,1 prosent scora besetningen hans 499 poeng. Marginen ned til nummer to på lista var hele 20 poeng.

Triumf for purkering i Skjåk

På Skjåk i Oppland finner vi landets beste purkering. Når både Aura Gris AS og satellittenes resultater er lagt sammen viser resultatene at ringen produserer 29,8 beregna avvente per årspurke med 2,32 kull per årspurke, 14,2 levendefødte per kull og 12,8 avvente per kull. Purkeringen har kun 8,4 tomdager per kull og 9,9 prosent tap i dietida.

Se alle de beste på Ingris-statistikken hos Animalia

Suveren satellitt

Den aller beste satellitten i en purkering tilhører Bernhard Honstad fra Surnadal i Møre og Romsdal, som scoret 1 174 poeng. Hele 241 poeng foran nestbeste satellitt, som også tilhører Rypdal Purkering. Og som om ikke det var nok fyller Rypdal purkering hele seierspallen. Honsatad har i gjennomsnitt 15,8 levendefødte, 14,3 avvente og 9,6 prosent tap. Det er det lave tapet i dietida, og dermed det høye antallet avvente grisunger per kull, som gir den høye poengsummen hos vinnerbesetningen.

Neste artikkel

Norsvin kåret årets beste avlsbesetninger