Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordresultat i Topigs Norsvin

Omsetningen økte med 21 prosent i 2019

For Norsvin betyr en positiv utvikling av det finansielle resultatet i Topigs Norsvin en sikkerhet for fortsatt økt satsing på forskning og utvikling, og avlsarbeid på våre to raser, landsvin og duroc.
For Norsvin betyr en positiv utvikling av det finansielle resultatet i Topigs Norsvin en sikkerhet for fortsatt økt satsing på forskning og utvikling, og avlsarbeid på våre to raser, landsvin og duroc.

– Dette er tidenes beste resultat. Det beviser at vår strategi har lykkes, og at investeringer i innovasjon og produktutvikling lønner seg. Topigs Norsvin er et sterkt og bærekraftig selskap med svært god betalingsevne og likviditet. Et fantastisk grunnlag for videre vekst, sier styreleder i Topigs Norsvin Mark Tijssen i en pressemelding.

Topigs Norsvins omsetning økte i 2019 med 21 prosent til 165 millioner euro. Driftsresultatet økte med 64 prosent i den samme perioden, til mer enn 11 millioner euro, resultater som er høyere enn hva de hadde budsjettert med.

Svinegenetikkselskapet har i de siste årene investert mye i genetisk framgang og distribusjon og tekniksk støtte verden over. Og i 2020 skal de igjen øke budsjettet for forskning og utvikling. Den genetiske framgangen bare de siste fem årene har resultert i over 25 kg mindre fôr per produserte slaktegris.

Topigs Norsvins nye administrernde direktør, mener resultatene skyldes gode beslutninger og investeringer.

– Vår markedsandel fortsetter å vokse internasjonalt. Denne trenden fortsetter også i 2020. Den pågående COVID-19- krisen gir naturligvis utfordringer for alle, men vi har håndtert store utfordringer tidligere i Topigs Norsvins lange historie. Vi er tilpasningsdyktige, vi er her for kundene våre, og vi har tro på næringa. Sammen vil vi komme sterkere ut av den pågående krisen, sier Villaume Kal.

Norske Norsvin, som er deleier i Topigs Norsvin er også godt fornøyd med utviklingen i selskapet.

– Resultatet er en videreføring, men forbedret resultat av de senere års utvikling. En utvikling som bekrefter at Norsvins avlsmateriale er internasjonalt konkurransedyktig og tar stadig større markedsandel. For Norsvin betyr en positiv utvikling av det finansielle resultatet en sikkerhet for fortsatt økt satsing på forskning og utvikling, og avlsarbeid på våre to raser, landsvin og duroc. En satsing som har og vil bidra til økt avlsframgang og økt verdiskaping for Norsvins eiere, sier administrerende direktør Olav Eik Nes i pressemeldingen.

Neste artikkel

Ung bonde med sans for det gamle