Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så lite lam og sau spiser vi

Norske forbrukere svarer at de ønsker å spise mer lammekjøtt.

De ti siste årene har en gjennomsnittsnordmann spist 3,5 kilo lammekjøtt i året. Det skriver Animalia i sin årlige rapport om «Kjøttets tilstand». Tallet er beregnet reelt forbruk, og tilsvarer om lag 5,1 kilo lammekjøtt på engros-nivå. Det vil si slakt inklusive bein, avskjær og spiselige biprodukter.

Til sammenligning bruker islendingene fire ganger så mye kjøtt av sau og lam, vel 20 kilo, mens folk i de øvrige landene i Norden ikke bruker mer enn 0,5 til 1,5 kilo per år.

Samtidig som kjøtt av lam og sau utgjør rundt 4 prosent av det norske forbruket av kjøtt og fisk, svarer forbrukerne i en undersøkelse at de gjerne ville økt forbruket til nærmere 10 prosent. De andre kjøttslagene nordmenn svarer at de gjerne skulle spist mer av er kalkun og reinsdyr.

Årlig blir det slaktet i alt 1,3 millioner sauer og lam i Norge, mens naturgrunnlaget vårt legger til rette for dobbelt så stor produksjon.

Annonse

Av husdyrene våre er det lam og sau det kjøttslaget vi spiser minst av. Årsaken til at forbruket er så stabilt er trolig at lam er en sesongvare knyttet til høytid, sesong, produksjonsvolum og at handelsnæringen har stor trykk på produktene i kortere perioder.

Dersom forbruket av lam og sau skal øke vil det trolig gå på bekostning av andre kjøttslag.

Fra 2013 har vi i Norge hatt en jevn økning i produksjonen, og underproduksjon har blitt til overproduksjon. Animalia mener at en nedgang i antallet produsenter, og slakting av mordyr etter tørken i sommer, forventes å gi lavere produksjon i 2019. Om salget holdes stabilt forventes produksjonen av lammekjøtt å være i balanse med markedet i løpet av neste år.

For sauekjøtt forventes markedet å være preget av en vedvarende overproduksjon.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet frykter smittsom sauesykdom skal spre seg fra Sverige