Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Salmonellautbrudd på hest rammer husdyr

Det pågår for øyeblikket et stort salmonellautbruddet i den norske hestenæringa. Nå er også besetninger med sau, storfe, svin og kalkun å finne på listen over involverte dyrehold.

– Dette er en krevende sak å håndtere. Denne salmonella-bakterien smitter trolig veldig lett, samtidig som hestene ikke blir syke og viser symptomer. Det er derfor vanskelig å oppdage smitten, forklarer Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Mattilsynet presiserer at ingen av dyreholdene på listen kan bebreides for smitteutbruddet.

– Vi gjør denne lista offentlig slik at hesteeiere og andre som kommer i kontakt med hest kan ta sine forholdsregler for å unngå at smitten spres videre, sier Jahr.

Annonse

Tilsynet sier også at dersom du har fått påvist salmonella i dyreholdet ditt, er det ditt ansvar å informere alle berørte parter om det.

- Du må innføre en rekke tiltak for å sikre at smitten ikke sprer seg, skriver de.

Neste artikkel

Sikrer friske planter til norske bærdyrkere