Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauebønder med ny app for beitebrukere

Nå blir det enkelt å melde fra om skadde dyr.

HÅPER PÅ SUKSESS: Ivar Sylte håper flest mulig beitebrukere og turgåere vil laste ned appen, slik at det blir lettere å få meldt fra om syke og skadde dyr.

Med appen BeiteSnap kan beitebrukere enkelt loggføre tilsyn, samtidig som tilfeldige turgåere kan komme i kontakt med riktig dyreeier hvis de finner syke og skadde dyr.

Hvis alt går etter planen, kan den nye appen som er utviklet av en gjeng beitebrukere i Nord-Fron i Gudbrandsdalen, gjøre livet lettere for alle beitebrukere. Laster du ned appen på din smarttelefon, kan du få loggført alt tilsyn i løpet av sesongen. Appen loggfører hvor beitebrukeren har gått, ved hjelp av GPS-koordinater, på samme måte som mange eksisterende treningsapper.

– Det er ofte mange mennesker involverte i både tilsyn og sanking, så én lisens kan brukes av flere personer. Lisensen kobles opp mot et bestemt produsentnummer, slik at informasjonen fra alle involverte samles i én felles logg, forklarer Ivar Sylte.

Han er sauebonde og en av gründerne bak appen.

Loggen kan blant annet brukes hvis man skal søke om rovvilterstatning, da det i slike tilfeller kreves at alt tilsyn dokumenteres. Appen kan også brukes til å logge hvilken del av et beiteområde de ulike dyra beveger seg i.

– Har du gjort gode registreringer gjennom sesongen, er det lettere å vite hvor du skal begynne å lete, når du mangler ti sauer på høsten, sier Sylte.

Appen byr imidlertid på flere muligheter enn bare å logge tilsyn. Den gir også tilfeldige turister, jegere og turgåere en enkel mulighet til å komme i kontakt med rette dyreeier, hvis de finner et dyr som er sykt eller skadet. Hver beitebruker har på forhånd definert sitt beiteområde, så hvis en turgåer finner en syk sau på sin vei, kan han ta bilde av sauen i appen og sende bildet. Basert på bildets GPS-koordinater, finner appen ut hvem som eier dette beiteområdet, og sender bildet og den eventuelle følgemeldinga til riktig person. Benytter flere beitebrukere samme område, går meldinga til alle.

Annonse

– Vi beitebrukere er vant til at det går beskjeder med mer eller mindre konkrete stedsangivelser på kryss og tvers. I fjor ble jeg eksempelvis oppringt fra resepsjonen på et hotell, som ringte på vegne av noen gjester som hadde sett skada sau. Jeg fikk ikke denne beskjeden før seint på kvelden og fikk ikke dratt ut før morgenen etter, omtrent 24 timer etter at sauen ble observert. Med denne appen kunne jeg ha fått beskjed umiddelbart, sier Sylte.

Appen er gratis å bruke for folk som skal melde fra om dyreobservasjoner. Bruker du appen i et beiteområde hvor det ikke er dekning, sendes dataene så fort du får dekning igjen.

For fullt utbytte er det viktig at mange tur­brukere laster ned og benytter gratisversjonen, så gründerne har lagt en markedsføringsstrategi for å gjøre appen mest mulig kjent for relevante grupper. De skal samarbeide med både Norges Jeger- og Fiskeforbund og Den Norske Turistforening, i tillegg til at de skal lage skilt og plakater som kan henges opp i hotellresepsjoner og på oppslagstavler på utfartsparkeringer i viktige beiteområder.

– De fleste som ser et dyr som trenger hjelp, tror jeg veldig gjerne vil bidra og få gitt bonden beskjed, sier sauebonden.

Appen er i disse dager i siste utviklingsfase og skal lanseres før beitesesongen. En lisens koster 1 200 kroner + mva.

Neste artikkel

Forlenger tollfritaket på grovfôr