KRAFTFÔR: Når Knut Nordseth tar fram kraftfôrbøtta, flokker hjorten seg rundt for å få noen godbiter.
KRAFTFÔR: Når Knut Nordseth tar fram kraftfôrbøtta, flokker hjorten seg rundt for å få noen godbiter.

Selger hjortekjøttet selv

RENDALEN: Knut Nordseth jakter både elg og rein om høsten, men jakttid betyr også at det nærmer seg tid for hjorteslakting og salg av hjortekjøtt.

Neste artikkel

Enkle tiltak kan gi stor effekt mot hjorteplager