Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seminåret 2020

Foto: Kristin Bergo
Foto: Kristin Bergo

I 2020 solgte Norsk Sau og Geit over 31 600 doser med væresæd fra norske seminværer. Det er opp en knapp prosent fra 2019. Totalt er det solgt sæd fra 176 værer, og det er NKS som troner på toppen av statistikken, med 67 prosent av salget. Deretter er det kvit og farga spæl som selger best, med henholdsvis 10,0 og 3,7 prosent.

Av NKS-værene er det Lars Moen med en O-indeks på 147 som har solgt best. Emil med indeks på 139 og Tussengubben med indeks på 145, ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Neste artikkel

Lykkes med utelivet