Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ser på strategier i storfeproduksjonen

Skal tomme båsplasser fylles med melke- eller kjøttdyr?

På oppdrag fra Storfekjøttsatsingene i Hedmark, Oslo og Akershus har Nibio utarbeidet en rapport som ser på hvilke produksjon det lønner seg å utvide med dersom du har ledige plasser i fjøset. Hovedproblemstillingen dreier seg om når det lønner seg å kjøpe eller leie mer kvote, og når det lønner seg å heller ha ammeku i tillegg til melkeproduksjonen.

Annonse

- Med kvotepriser opp mot tjue kroner literen mente styringsgruppa for storfekjøttsatsingene at det var behov for beregninger som gjør at en lettere kan dra opp diskusjonen om ulike strategier i storfeproduksjonen på den enkelte gard, sier Vegard Urset hos Fylkesmannen i Hedmark.

Rapporten konkluderer med at dersom en ser bort fra kostnadene med å kjøpe eller leie kvote, så er det bedre lønnsomhet i økt melkeproduksjon enn i økt kjøttproduksjon. Rapporten viser imidlertid at skjæringspunktet i de fleste alternativene ligger under leieprisen de fleste opplever å måtte ut med for å få mer kvote.

Neste artikkel

Markedsregulator: Det er ikke rom for nyetableringer på storfe