Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seterpris til ostepionerer

Anna Karina Marstein, leder og markedsansvarlig for stølsysteriet med seterprisen sammen med de øvrige driverne av ysteriet Bernat Alarcon, Gunhild S. Borlaug (brunost-ansvarleg) og Helge Marthinussen (yster), framme f.v. Anna Elise Borlaug. Foto: Jostein Sande.
Anna Karina Marstein, leder og markedsansvarlig for stølsysteriet med seterprisen sammen med de øvrige driverne av ysteriet Bernat Alarcon, Gunhild S. Borlaug (brunost-ansvarleg) og Helge Marthinussen (yster), framme f.v. Anna Elise Borlaug. Foto: Jostein Sande.

I helga delte organisasjonen Norsk seterkultur ut Seterprisen for 2019. Prisen gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for seterdrifta i Norge. I år gikk prisen til Undredal stølsysteri i Aurland i Sogn og Fjordane.

- Miljøet i Undredal, som står bak stølsysteriet, har vært pionerer i den ”osterevolusjonen” vi har opplevd de senere åra. Med utgangspunkt i en ubrutt stølstradisjon med foredling av geitemelka i bygda har de skapt prisbelønte produkter, gitt ny giv i bygda og vært en viktig inspirator for stølsbrukere og mange andre rundt om i landet. Det var og miljøet i Undredal som dro i gang arbeidet som førte til opprettinga av Norsk Gardsost, og som sto i spissen for organisasjonen sitt arbeid i mange år, skriver Norsk seterkultur.

Annonse

Allerede på 80-tallet begynte osteprodusentene i Undredal å forstå at den ubrutte tradisjonen med lokal foredling kom til å bli deres viktigste fortrinn i et matvaremarked i rask endring. Undredal Fellesstøl, som var forløperen til Undredal Stølsysteri, ble bygd i 1982.

- Undredal Stølsysteri betyr svært mye for å sikre geiteholdet, og de lager prisbelønte oster. De er utmerkede ambassadører både for egen næring og for hele kommunen, skirver ordfører i Aurland Noralv Distad.

Seterprisen er delt ut til innsatse innenfor tradisjonell drift, foredling på setra, seterbasert næringsutvikling, forskning og publisering av vitenskapelig materiale eller formidling av stølskultur. Fagjuryen er satt sammen av en representant fra TINE, Norsk bygdekvinnelag og Norsks seterkultur.

Neste artikkel

Med hjerte for stølsdrift og ost