Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setter fokus på redning av dyr

Brann og redningstjenesten med nytt prosjekt.

Midt-Hedmark Brann og redning skal systematisere redningsarbeid på husdyr. Bildet er fra en brannøvelse i Valdres. Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge.
Midt-Hedmark Brann og redning skal systematisere redningsarbeid på husdyr. Bildet er fra en brannøvelse i Valdres. Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge.

- Midt-Hedmark Brann og redning har fått midler til et prosjekt som skal utvikle nytt utstyr for å redde dyrene, samt opplæring og kompetanse om hvordan redningen kan/bør foregå, skriver Statsforvalteren i Innlandet i en pressemelding.

Prosjektet skal startes i Nord-Østerdalen. Bakgrunnen er at det på mange av brukene i den aktive landbruksregionen drives produksjon i driftsbygninger av eldre årgang.

- Eldre diftsbygninger har ofte en noe usikker status når det gjelder tilstand på gjødselkjeller, vegger i kjeller og gulv/rister/spalt i dyrerom. Denne sitasjonen har ført til at vi har registrert en rekke hendelser der storfe og sau har falt ned i gjødselkjellere. Dette er dramatiske hendelser som ofte er svært krevende for redningsmannskaper, dyreeiere og andre involverte. Brannvesenet er en lokal aktør som oftest blir utkalt på slike hendelser sammen med veterinær, skriver de.

Annonse

SYSTEMATISERE

- Midt-Hedmark Brann og Redning har etter hvert fått en viss kompetanse på denne type redning. Denne kompetansen er imidlertid noe spredt og ikke systematisert. Det er også gjort en del erfaringer med bruk av mer eller mindre improvisert teknisk utstyr som kan bidra til sikker og effektiv dyreredning. Det er stort behov for å systematisere den eksisterende kunnskapen og videreutvikle gode tekniske løsninger, forteller Statsforvalteren.

I prosjektet vil en øke kompetansen om denne type redning, samt ha fokus på utvikling av nytt funksjonelt utstyr. Prosjektet vil samarbeide med veterinærtjenesten, Mattilsynet og gårdbrukere.

- Statsforvalteren har tildelt midler til dette prosjektet, og Statsforvalteren mener dette er et målrettet og svært godt prosjekt som tar tak i utfordringene og vil søke å finne gode og stadig mer effektive løsninger, avslutter de.

Neste artikkel

Vant Tine´s dyrevelferdspris