Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skabb-tiltak på værkåring

Flere utbrudd av saueskabb blant geiter legger føringer for hvem som kan delta på høstens kåringssjå for sau.

TILTAK: For å hindre at sauens skabbmidd sprer seg fra geiter til sauebesetninger, innfører Norsk Sau og Geit begrensninger for de som både har sau og geit i dyreholdet sitt.
TILTAK: For å hindre at sauens skabbmidd sprer seg fra geiter til sauebesetninger, innfører Norsk Sau og Geit begrensninger for de som både har sau og geit i dyreholdet sitt.

Gjennom 2021 har det blitt oppdaget flere tilfeller av sauens skabbmidd i norske geitebesetninger. Ifølge Mattilsynet er Saueskabb en sykdom som gir sterk kløe, ullavfall, sårdannelse, avmagring og i verste fall dødsfall hos sau. Sykdommen kan også finnes hos storfe og geit.

Sauemidd har vært helt fraværende i Norge siden slutten av 1800-tallet, men har hele tiden sirkulert i andre europeiske land. Utbruddet som ble oppdaget nå er derfor første gang sykdommen er påvist i Norge på over 100 år. Den smitter gjennom tett kontakt, og kan behandles, men er svært vanskelig å kontrollere og bekjempe hvis den har fått spre seg i en populasjon, skriver Mattilsynet. Alle besetninger som har fått påvist skabbmidden har blitt båndlagt, og kontaktbesetninger har fått restriksjoner, men det er fremdeles stor usikkerhet rundt omfanget av utbruddet.

Annonse

På grunn av ubruddet blant geiter, ser Norsk Sau og Geit seg nødt til å sette inn tiltak for å hindre at sykdommen sprer seg videre til sauebesetninger. Det er hovedsakelig saueholdere som også har geit i sitt dyrehold som nå får begrensninger framover. Disse får ikke lenger kåre værlam på kåringssjå, eller selge værer til andre besetninger. De kan få kåret værene hjemme på egen gård, men disse værene må i så fall kun være til bruk i eget avlsarbeid. Værringmedlemmer som har geit, får heller ikke lov til å delta i ringarbeidet denne sesongen, og i årene som kommer.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke