Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal måle metanutslipp fra sau

Nå skal Norsk Sau og Geit undersøke om sauens metangassproduksjon er arvelig. Om det er tilfelle, kan man i framtiden avle seg fram til lavere klimagassutslipp.

Denne lastebilen skal reise rundt i Norge det neste året for å undersøke om sauens metanproduksjon er arvbart. Foto: Norsk Sau og Geit
Denne lastebilen skal reise rundt i Norge det neste året for å undersøke om sauens metanproduksjon er arvbart. Foto: Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit er i gang med et toårig prosjekt, som skal undersøke om det er mulig å avle sauen mot å ha et lavere metangassutslipp enn den har i dag. Forskningen er en del av et større EU-prosjekt der miljøeffekten fra husdyr skal vurderes.

- Vårt bidrag er å måle metanutslipp fra småfe, med tanke på videre avl. Vi håper å finne genetikk som kan ha betydning for sauens metangassproduksjon, forteller Kjell Erik Berntsen, som er styreleder i Norsk Sau og Geit.

SKAL MÅLE 3000 SAUER

De neste to årene skal derfor en lastebil utstyrt med ti kamre som er laget for å måle metangassutslipp, reise rundt i Norge og undersøke hvor mye metangass som slippes ut fra sau. Prosjektet skal også se på om det er individuelle forskjeller på utslippene.

– Forsøk fra New Zealand har antydet at det er genetiske forskjeller på mengden metangass som sauen produserer. Hvis det stemmer kan det bety at metanutslipp er arvelig, og noe som vi kan avle på, forklarer Berntsen.

Etter planen skal metanutslippet fra 3000 sauer av typen Norsk Kvit Sau, i store deler av landet, undersøkes. Sauene blir plassert i hvert sitt kammer i 50 minutter, og hvert dyr må testes to ganger for å sikre at resultatene er best mulig og uten store feilmarginer.

Annonse
Metanmåleren rommer ti kamre, som sauene blir plassert i. Foto: Norsk Sau og Geit.
Metanmåleren rommer ti kamre, som sauene blir plassert i. Foto: Norsk Sau og Geit.

VIL HA METANGASS SOM AVLSMÅL

Hvilke besetninger som skal under lupen, er foreløpig ikke avklart, men Berntsen forklarer at de ønsker å sette prosjektet sammen med det nyoppstartede avlsprogrammet som baserer seg på genomisk seleksjon. Derfor ser han for seg at sauebønder som driver avlsbesetninger, og som har en aktiv og bevisst avlsstrategi, vil egne seg som deltakere.

– Det må ihvertfall være bønder som har god greie på avstamming og slektskapsforhold i besetninga si, forklarer han til Norsk Landbruk.

Berntsen forklarer at de på sikt håper at metangassutslipp kan bli en del av avlsmålet på rasen.

Neste artikkel

Lengre vekstsesong gir nye muligheter