Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal spise av lageret i 2023

I år skal reguleringslageret for storfekjøtt slankes ved å spise av det

REGULERING: Ekstraordinært stor slakting av melkekyr fylte reguleringslageret for storfekjøtt i fjor. Foto: Norsk Landbruk
REGULERING: Ekstraordinært stor slakting av melkekyr fylte reguleringslageret for storfekjøtt i fjor. Foto: Norsk Landbruk

Norge trenger mer melk. Alle melkeprodusenter får lov til å produsere sju prosent mer melk enn de har kvote til. Det var bestillingen fra regjeringen til norske melkeprodusenter utover i 2020 og 2021. Under pandemien utførte bøndene denne bestillingen ved å blant annet fylle fjøsene med flere dyr. Dyr som normalt ville blitt sendt til slakteriet.

Konsekvensen ble naturligvis mindre norsk storfekjøtt i butikkenes kjøle- og frysedisker. Da pandemien var over, og grensene åpnet, avtok også etterspørselen etter melk igjen. I 2022 ble melkeproduksjonen redusert med 5,1 prosent i gjennomsnitt. Utover året ble mange melkekyr overflødige, og antallet dyr måtte tilpasses et nytt forholdstall.

DETTE FØRTE TIL EN UVENTET høy slakting av melkekyr på slutten av fjoråret, og at reguleringslageret vokste til 4 900 tonn storfekjøtt. Samtidig fører det også til at tallet på kuslakt vil gå ned i 2023, slik at reguleringslageret kan reduseres.

Annonse

I den siste meldingen fra markedsregulator Nortura heter det at sammen med norsk produksjon og importkvoter så prognoseres det nå at produksjonen vil være tilstrekkelig til å dekke salget i 1. og 2. tertial, og at det ventes et sesongmessig overskudd på 1 300 tonn kjøtt. Salget av helslakt storfe pronoseres til å gå ned med om lag fem prosent fra et godt salg i året 2022 sett under ett.

MENS PRODUKSJONEN ØKTE MED fem prosent i 2022 ventes tilførslene å gå ned med fire prosent i 2023. Antallet melkekyr ventes å gå ytterligere ned, og dette gir færre fødte kalver, som igjen reduserer produksjonen av storfekjøtt i 2023 og 2024.

Nortura forventer en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Selv om tallet på mordyr er på vei ned, mener Nortura at det ut fra forventet salg vil være omtrent på riktig nivå. Framtidig melkebehov, samt at den mengden melk gjennomsnittskua produserer fortsetter å gå opp, påvirker behovet for antall ammekyr framover, heter det i pressemeldingen.

PROGNOSENE PÅ LAM OG SAU tilsier et marked i balanse i 2023, melder Nortura. For gris forventes det også en god balanse i løpet av året, og med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjon hos 13 eggprodusenter forventes det at også eggmarkedet vil være i balanse i år.

Neste artikkel

Effektiviserte opptil 23 prosent på Rudshøgda