Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal teste 560 sauebesetninger for mædi

Nå skal alle sauebesetninger nord i Trøndelag testes for mædismitte.

Alle sauehold i gamle Nord-Trøndelag og Fosen, som har søkt produksjonstilskudd i 2019 skal nå være med i Mattilsynets kartlegging av mædismitte. Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Alle sauehold i gamle Nord-Trøndelag og Fosen, som har søkt produksjonstilskudd i 2019 skal nå være med i Mattilsynets kartlegging av mædismitte. Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Mattilsynet skal i gang med en stor aksjon som involverer alle sauebesetninger i mædi-sonen, i gamle Nord-Trøndelag og Fosen. Dette for å kartlegge mulig smitte av den alvorlige lungesykdommen mædi.

Bakgrunnen til den omfattende kartlegginga er at det i sommer ble påvist mædismitte i to besetninger i gamle Nord-Trøndelag. Den ene av besetningene måtte slakte 250 sau, ifølge Bondebladet.

Som kjent er mædi en lungesykdom som utvikler seg langsomt, og det er krevende å finne smitten.

Over 500 besetninger vil bli omfattet av Mattilsynets kartlegging. Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.
Over 500 besetninger vil bli omfattet av Mattilsynets kartlegging. Arkivfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.

Skal teste alle sauehold

Frem til nå er det kun såkalte kontaktbesetninger som har blitt prøvetatt for smitte.

– Per dags dato er det så mange som 65 kontaktbesetninger som er båndlagt, forteller fagrådgiver for dyrehelse, Region Midt Grim Rømo i Mattilsynet.

Annonse

Nå skal også alle andre sauehold testes. Alle sauebønder i gamle Nord-Trøndelag og Fosen, som har søkt produksjonstilskudd i 2019, vil nå få besøk av veterinær, heter det i et informasjonsskriv fra Mattilsynet.

Over 560 besetninger vil bli omfattet av den kommende kartlegginga, ifølge Rømo i Mattilsynet.

– Dette er et omfattende arbeid, men med hjelp fra privatpraktiserende veterinærer skal vi få gjennomført dette, skriver Mattilsynet i informasjonsskrivet.

Utvalgte dyr i flokken

Prøvetakinga av saueholdene skal skje etter en nøkkel. Det er altså ikke alle dyr i besetningen som skal testes for antistoffer fra mædi.

I de minste besetningen, opp til 30 vinterfôra sauer, skal det tas prøver av alle sauer over ett år. I besetninger med 30-100 viterfôra skal det tas 30 prøver. I sauehold med 100-200 vinterfôra skal det tas 35 prøver. Og i besetninger med over 200 dyr skal det tas 40 prøver.

– Det er viktig å være oppmerksom på at et negativt resultat i kartleggingen ikke en frierklæringfra smitte for det enkelte dyr og dyrehold. Tida fra smitte kommer inn i besetningen til at antistoffer påvises (inkubasjonstida) kan være lang, og vi prøvetar kun et utvalg av dyr i dyreholdene i kartlegginga, skriver Mattilsynet.

Neste artikkel

Fikk bukt med leddbetennelsene