Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skylder på fortynningsvæska

Tilslaget etter inseminering er skandaløst dårlig i følge saueprodusentene. NSG skylder på fortynningsvæska.

DRASTISK: I 2017 var tilslaget på semin for NKS over 70%. For sesongen i år ligger den per nå på under 60 %. Foto: Kristin Bergo.
DRASTISK: I 2017 var tilslaget på semin for NKS over 70%. For sesongen i år ligger den per nå på under 60 %. Foto: Kristin Bergo.

– Dette er en liten skandale, og vil trolig føre til at flere vil bruke vær i stedet for kunstig inseminering, sier Anders Felde som er leder i Vestland Bondelag til NRK.

Saken det dreier seg om er at tilslaget for seminsesongen 2021 ser ut til å bli 59 % på NKS og 48 % på kvit spæl.

– Dette er langt under hva saueholderne og vi i NSG anser som et tilfredsstillende resultat, skrev NSG på sine sider tidligere i uka.

Annonse

– Årets seminresultater er svært skuffende. Jeg forstår veldig godt saueholdernes frustrasjoner. Etter å ha lagt ned mye arbeid og penger i å inseminere for å lage nye livdyr av god genetisk kvalitet, vil mange av dem stå de igjen med få lam med seminfar når lamminga er over, skriver avlssjef Thor Blichfelt.

Han ber om at sauebøndene gir NSG en ny sjanse til høsten igjen, men flere sauebønder ser kanskje at sikkerheten blir større ved bruk av naturlig parring.

Målet for NSG med seminbruk er å spre gode gener til alle småfeholdere, øke den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen. Med stadig dårligere uttelling på inseminering, er faren tilstede for at flere ser det som tryggere å holde flere egne værer.

Neste artikkel

Ingen lam på reguleringslager