Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slakte lam før eller etter telledato?

Om det lønner seg å slakte fjorårslammene før eller etter 1.mars avhenger av hvor mange dyr du har i fjøset.

Slakter du fjorårslammene før 1.mars får du tilskudd til lammeslakt. Tar du vare på dem til over telledatoen 1.mars, kan du få husdyrtilskudd. Hva som lønner seg, avhenger av hvor mange dyr du har i fjøset. Foto: Marit Glærum
Slakter du fjorårslammene før 1.mars får du tilskudd til lammeslakt. Tar du vare på dem til over telledatoen 1.mars, kan du få husdyrtilskudd. Hva som lønner seg, avhenger av hvor mange dyr du har i fjøset. Foto: Marit Glærum

1.mars skal skal alle dyra i sauefjøset telles, slik at myndighetene har et helt korrekt grunnlag når husdyrtilskuddet skal fordeles.

Det utbetales tilskudd for alle sauer og lam født i 2018 eller tidligere. Tilskuddssatsen er 868 kroner for de 126 første dyra og 194 kroner for resten av dyra.

For dem som velger å slakte lam før 1.mars utbetales 450 kroner i tilskudd til lammeslakt som oppnår klasse O+ eller bedre.

– Har du et lam som er født i 2018 får du ikke tilskudd på dette lammeslaktet hvis det leveres 1.mars eller seinere. Dette er gjort for at man ikke skal få utbetalt både dyretilskudd og lammeslakttilskudd på det samme dyret, forklarer fagsjef for sau i Nortura, Finn Avdem på Norturas nettsider.

Spørsmålet mange bønder nå stiller seg, er om det lønner seg å slakte lammene og få lammeslakttilskudd eller om det tvert imot lønner seg å beholde lammene og få dyretilskudd.

HAR DU MANGE LAM, LØNNER DET SEG Å SLAKTE

Avdem har satt opp følgende regnestykker.

Har du flere enn 183 sauer og lam i fjøset 1.mars vil det lønne seg å slakte lam før 1.mars, så sant dyret får kategorien lam og oppnår klasse O+ eller bedre.

Gevinst: 256 kroner per lam.

Annonse

HUSK AVLØSERTILSKUDDET

Har du mellom 127 og 182 dyr i fjøset den 1.mars, må du vurdere om du kan gjøre nytt av avløsertilskuddet på 432 kroner per dyr for de første 182 dyra.

– Maksimalt avløsertilskudd er 78 700 kroner og hvis man også har andre produksjoner, må man også ta hensyn til disse, forklarer fagsjef i Nortura, Finn Avdem.

Om avløsertilskuddet ikke kan benyttes, lønner det seg å slakte lammene. Da er gevinsten 256 kroner, som i eksempelet over.

SMÅ BESETNINGER BØR SLAKTE SEINERE

Har du færre enn 127 sauer og lam i fjøset 1.mars, lønner det seg å beholde dyra til over telledatoen. Hovedregelen er at lam blir kategorisert som lam helt fram til 15.april året etter at de er født. Gevinsten ved å beholde lammene til over telledato blir 418 kroner uten avløsertilskudd og 850 kroner med avløsertilskudd.

Avdem minner om at man må gjøre en helhetsvurdering når det gjelder slaktetidspunkt.

– Jo eldre et lam blir, jo mindre lammepreg får dyret. Risikoen øker derfor for at lammet for andre kategorier enn "lam" jo eldre dyret blir. Fetttrekk kan også gjøre at noe av gevinsten med utsatt slakting går tapt, oppsummerer fagsjefen.

Har du færre 127 sauer og lam i fjøset, lønner det seg å utsette slaktinga til etter telledatoen, fastslår fagsjef for sau i Nortura, Finn Avdem. Foto: Marit Glærum
Har du færre 127 sauer og lam i fjøset, lønner det seg å utsette slaktinga til etter telledatoen, fastslår fagsjef for sau i Nortura, Finn Avdem. Foto: Marit Glærum

Neste artikkel

Husdyrhospitalet som ligger midt i byen