Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slakteriregistreringer med i dyrevelferdsprogram

Gir rask oversikt.

HELE HALER: Alle kan oppleve halebitingsutbrudd, men vedvarende høye nivåer av åpne halesår, er et signal om at det ikke iverksettes gode nok tiltak i fjøset, skriver Nortura. Arkivfoto: Norsk Landbruk
HELE HALER: Alle kan oppleve halebitingsutbrudd, men vedvarende høye nivåer av åpne halesår, er et signal om at det ikke iverksettes gode nok tiltak i fjøset, skriver Nortura. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Utvidet sjukdomsregistrering (USR) gjøres på alle griser som slaktes på norske slakterier. Registreringa innebærer kontroll av forandringer for å avdekke helse- og velferdsutfordringer, og det gjøres både før og etter slakting. Dyret kan få anmerkninger for byller, leddbetennelse, brysthinne- og/eller hjertesekkbetennelse, lungebetennelse, leverflekker fra spolorm, bogsår eller halesår. De siste årene har USR-anmerkningene blitt bedre kalibrert, og det er derfor bestemt at leddbetennelse og åpent halesår, skal inkluderes i Dyrevelferdsprogrammet for svin fra 1. januar 2022. For slaktegrisbesetninger vil også byller inkluderes.

FOR MANGE ANMERKNINGER i besetningene vil i første omgang medføre krav om oppfølging med veterinærbesøk, og videre risikerer besetninga å bli trukket i oppgjøret inntil anmerkningene har kommet til et akseptabelt nivå igjen. Det er størrelsen på prosentandelen man har på disse parameterne, som avgjør om man havner i det som kalles grønn, gul eller rød sone, og det er slakteleveransene for de siste 12 månedene som brukes.

– Gul sone er en observasjonssone som medfører krav om et rådgivende veterinærbesøk innen 30 dager. Havner man i rød sone, må det settes inn tiltak og det medfører ikke-godkjent Velferdsgrisstatus og dermed velferdstrekk, samt at det utløser krav om et rådgivende veterinærbesøk, skriver Nortura på sine medlemssider, og det legges til:

– Det holder ikke å gå ned til gul eller grønn sone for å få tilbake godkjent Velferdsgrisstatus. Man må også ha hatt veterinærbesøk.

– Når vi etter hvert har et bedre kalibrert system, er utvidet sjukdomsregistrering et verktøy som gir grunnlag for rådgiving, og som kan brukes for å avdekke mulig skjulte, kroniske eller subkliniske problemer i den enkelte besetning, skriver Helsetjenesten for svin.

Status for din besetning finner du i portalen Helsegris.

OVERSIKTLIG: Visuell framstilling av hvilken sone produsenten befinner seg i. Foto: Skjermdump
OVERSIKTLIG: Visuell framstilling av hvilken sone produsenten befinner seg i. Foto: Skjermdump

Neste artikkel

Ung bonde med sans for det gamle