Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik blir sauen mer klimavennlig

Skal forske på ulike saueraser og fôringsregimer.

Forskere på NMBU har fått tre millioner kroner til å forske på hvordan norske sauedrift kan bli mer klimavennlig. Foto: Camilla Mellemstrand
Forskere på NMBU har fått tre millioner kroner til å forske på hvordan norske sauedrift kan bli mer klimavennlig. Foto: Camilla Mellemstrand

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri er nylig delt ut, og blant prosjektene som fikk innvilget støtte var et NMBU-prosjekt som skal se på klimasmart norsk saueproduksjon.

Prosjektet skal ledes av Laila Aas. Hun skal utvikle en gårdsmodell som kan beregne klimagassutslippene fra norske sauebruk.

Sammenlikner raser og driftsopplegg

Prosjektet skal bruke modellen til å sammenlikne hvordan ulike saueraser, bruk av innmark/utmark og kraftfôr påvirker klimagassustlippene fra sauebruk.

Modellen skal benyttes i rådgivingstjenesten og har som mål å bli innlemmet i klimakalkulatoren i "Klimasmart Landbruk".

90 millioner

Annonse

Det kom inn 41 søknader, hvorav tolv prosjekter fikk innvilget støtte. De tolv prosjektene fikk tilsammen rundt 90 millioner i støtte.

Mange av prosjektene som settes i gang i 2019 har som mål å redusere klimagassustlipp og skape en mer klimatilpasset jordbruksproduksjon.

Her kan du lese om alle prosjektene som fikk støtte.

Alle de tolv prosjektene som fikk støtte er eid av NMBU, NIBIO eller Nofima.

Neste artikkel

Styrelederen