Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik unngår du sultne sauer ved sein vår

Norturas saueekspert Finn Avdem gir deg sine beste tips.

Det kan fort bli fullt i fjøset, hvis våren blir seinere enn bonden hadde regnet med. Foto: Marit Glærum

Når våren er sein betyr det utfordringer for sauebonden, fordi dyra må fôres inne heller enn på saftige og næringsrike vårbeiter.

UTSATT FOR MASTITT

Dette kan lett føre til magre sauer og sultne lam.

Tilveksten på lammene går ned og søyene er mer utsatt for mastitt på grunn av tomgangsmelking.

Det er også viktig at lammene får tilgang på grovfôr og kraftfôr, hadde de vært på sendt ut, hadde de spist beitegras i tillegg til morsmelk.

AVDEMS BESTE TIPS

Dette er Avdems tips når du må utsette beiteslippet.

Annonse

Bruk litt mer kraftfôr per søye enn du ellers ville gjort. Da dukker du mer av energibehovet til søya og fettreservene vil holde lenger. Det store kraftfôrrasjoner i flere porsjoner.

Gir du grovfôr på fôrbrettet, vil flere fôringer i døgnet øke grovfôropptaket.

Tidlig høsta godt konservert grovfôr gir høyt fôropptak som ligner med på vårbeite enn seinere høsta grovfôr. Overgangen til vårbeite blir derfor lettere ved bruk av slik grovfôr.

Lag lammegjømme der lammene får tilgang på vann, grovfôr og kraftfôr. Dette stimulerer utvikling av drøvtyggermagen og de blir ikke så avhengige av morsmelka. Det er også viktig at søyene får litt fred fra «lammemaset» og lammene trenger også litt tid for seg selv.

Ikke bli frista til å slippe dyra for tidlig ut på vårbeite. Graset bør være i god vekst, fem-åtte centimeter høyt for beiteslipp. Slipper du ut for tidlig, blir vårbeitet barbert og produksjonen av beitegras blir liten.

Blir det altfor trangt inne, bør du heller slippe en del av flokken ut på et avgrensa område og gi dem grovfôr og kraftfôr ute.

Neste artikkel

Gjør væren beredt