Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil Nortura produsere mer norsk storfekjøtt på kort sikt

Nortura vil øke storfekjøttproduksjonen med 1 200 tonn ved å fôre opp kviger og øke slaktevekter.

KJØTT: Nortura ønsker mer kjøtt på kviger og ungokser før de slaktes. Foto: Kristin Bergo
KJØTT: Nortura ønsker mer kjøtt på kviger og ungokser før de slaktes. Foto: Kristin Bergo

Norge importerer mer enn 8 000 tonn storfekjøtt som vi kunne produsert selv. Importen tilsvarer nesten 30 000 storfeslakt. For å tette litt av dette gapet ber Nortura produsentene om fôre dyra lengre for å utnytte dyrematerialet som allerede står i norske fjøs bedre.

Om man får til dette anslår Nortura at deres produsenter på kort sikt kan øke produksjonen med vel 1 200 tonn.

For å få regnestykket til å gå opp regner Nortura med å få ut 510 tonn kjøtt ved at bøndene utnytter potensialet til kvigeslakt bedre. 440 tonn skal komme fra at man reduserer andelen lette slakt av ung okse, mens det er mulig å øke kjøttproduksjonen med 115 tonn ved å øke andelen unge slakt hos ung okse. Ved å redusere andelen unødvendig slakta kalv kan man i tillegg få ut 150 tonn kjøtt.

Annonse

For å få ut fire kroner ekstra per kilo på toppen av andre tilleggsytelser fra 3. mai må du som produsent ta kontakt med Nortura for å melde deg inn i kvigeavtalen «Nortura kvige. Betingelsene er en minimum slaktevekt på 200 kilo og slakteklasse O eller høyere. Avtalen gjelder for alle raser.

Siden framfôring av kviger for slakt er relativt nytt for mange har Nortura og Felleskjøpet i samarbeid utviklet rådgivingsmateriell som vil spesialisere seg på produksjonen.

I følge Nortura har en av fem ungokser en slaktevekt på mindre enn 275 kilo. Bare ved å øke slaktevekta til 300 kilo på 75 prosent av disse oksene vil det utgjøre 440 tonn kjøtt. Hvis man i tillegg øker gjennomsnittsvekta med ti kilo for de tyngste slaktene vil det utgjøre 115 tonn.

I dag kommer to av tre kalver som slaktes hos Nortura fra produsenter som har kvalitetskalvavtale. Den siste tredjedelen, som ikke er med på avtalen, kan heller vurdere å fôre kalvene fram. Hvis halvparten av disse oksekalvene fôres fram til 300 kilo vil det kunne gi 150 tonn kjøtt.

Neste artikkel

Trapper opp ringormberedskap i Rogaland